เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการไฟล์เสียงและไฟล์เพลงได้อย่างง่ายดายและมีความอัจฉริยะ อีกทั้งยังสามารถทำการแก้ไขระดับขั้นสูงได้โดยใช้รูปแบบ visual waveforms (รูปแบบคลื่นเสียง)

Olympus Sonority Plus เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการไฟล์เสียงและไฟล์เพลงจำนวนมากๆ ให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย และมีความสมบูรณ์แบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยหน้าต่างเบราเซอร์สำหรับการจัดการไฟล์ และหน้าจอการแก้ไขไฟล์เสียงในรูปแบบ waveform (รูปแบบคลื่นเสียง) เพื่อทำการแก้ไขในระดับขั้นสูง คุณสามารถเปลี่ยนแต่ละหน้าต่างได้อย่างง่ายดายโดยการคลิกบนแท็บ


การจัดการข้อมูลเสียงที่ง่ายดาย

การจัดการข้อมูลเสียงที่ง่ายดาย

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับไฟล์เสียงจำนวนมากๆ ได้อย่างเหนือชั้นด้วยความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลแบบ 2 ทิศทางความเร็วสูงระหว่างเครื่องบันทึกเสียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้หลากหลายจากหน้าต่างเบราเซอร์ เช่น การควบคุมความเร็ว และการลดสัญญาณรบกวน


การแก้ไขในรูปแบบ Waveform จะทำให้คุณสามารถควบคุมเสียงได้แบบเห็นภาพชัด

การแก้ไขในรูปแบบ Waveform จะทำให้คุณสามารถควบคุมเสียงได้แบบเห็นภาพชัด

ซอฟต์แวร์นี้มาพร้อมกับฟังก์ชั่นเพื่อความสะดวกสบาย อย่างเช่น การจัดกลุ่ม, การออฟเซ็ตไฟล์เสียง และการใส่เครื่องหมายอินเด็กซ์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งและการรวมไฟล์ และการปรับอีควอไลเซอร์เสียง


ข้อมูลเบื้องต้น


ชื่อผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการและแก้ไขไฟล์เสียง Olympus Sonority Plus
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ระบบปฏิบัติการ Windows/Macintosh
  • ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ คุณอาจไม่สามารถใช้เสียงที่ได้บันทึกไว้เพื่อการอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น
  • WMA เป็นรูปแบบเสียงที่มีการรับรองเป็นมาตรฐานโดย Microsoft ในระบบปฏิบัติการ เนื่องจาก Windows ME ที่ให้ทั้งเสียงคุณภาพสูง และการบีบอัดสูง
  • ภาพที่นำมาแสดงใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น
  • ภาพแสดงหน้าจอเป็นภาพที่มาจากการตัดแต่ง