ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการไฟล์เสียง และการแก้ไขเสียงอันโดดเด่นสำหรับการสร้างบันทึกการประชุมและการถอดเสียงสัมภาษณ์

มาตรฐาน DSS Player Standard - โมดูลถอดความ คือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการไฟล์เสียงและการแก้ไขไฟล์เสียงที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการถอดเทปการประชุมและข้อมูลการบันทึกเสียงอื่นๆ ซึ่งนี่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการไฟล์เสียง และให้การสนับสนุนการทำงานอันมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Word processor นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยสวิตช์ควบคุมด้วยเท้า และคุณสมบัติการทำงานขั้นสูง เพื่อให้มีความสอดรับตามความต้องการของผู้บันทึกข้อมูลระดับมืออาชีพ


ระบบการจัดการไฟล์เสียงอัจฉริยะ

คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงของเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์


ข้อมูลเบื้องต้น


ชื่อผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน DSS Player Standard - โมดูลถอดความ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ระบบปฏิบัติการ Windows
  • ภาพที่นำมาแสดงใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น