โปรดทราบ ข้อมูลและลิงค์หรือการเชื่อมโยงที่อยู่ในหน้านี้ อาจไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ไม่ได้อยู่ในสายการผลิต

Design


ด้านหน้า

 • 1.ล็อกแป้นปรับโหมด
 • 2.Dial ด้านหลัง
 • 3.แป้นหมุนชดเชยแสง
 • 4.ปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Fn)
 • 5.ปุ่มชัตเตอร์
 • 6.ซ็อกเก็ตสำหรับสายลั่นชัตเตอร์
 • 7.Dial ด้านหน้า
 • 8.แป้นปรับโหมด
 • 9.Creative Dial
 • 10.มาร์คใส่เลนส์
 • 11.ปุ่ม Preview (Fn)
 • 12.Mount
 • 13.ไมโครโฟนสเตอริโอ
 • 14.สวิตซ์ ON/OFF
 • 15.ไฟช่วย AF / ไฟแสดงการตั้งเวลาถ่าย
 • 16.ลำโพง
 • 17.ที่คล้องสายคล้อง
 • 18.ปุ่มถอดเลนส์
 • 19.หมุดล็อกเลนส์

ด้านหลัง

 • 1.Hot shoe
 • 2.Eye Sensor
 • 3.ช่องมองภาพ
 • 4.Eyecup
 • 5.Dial ปรับระดับสายตา (.Diopter)
 • 6.ปุ่ม Live View/Fn2
 • 7.หน้าจอ (ระบบสัมผัส)
 • 8.Lever
 • 9.ปุ่ม Fn1
 • 10.ปุ่มขยายภาพ (Fn)
 • 11.ปุ่ม INFO
 • 12.ปุ่ม OK
 • 13.ปุ่ม Playback
 • 14.ปุ่มลบภาพ
 • 15.แป้นลูกศร
 • 16.ปุ่ม MENU

ด้านล่าง/ด้านข้าง

 • 1. ซ็อกเก็ตสำหรับขาตั้งกล้อง
 • 2. ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ด
 • 3. ล็อกฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ด
 • 4. ฝาปิดช่องเชื่อมต่อ