การออกแบบ


ด้านหน้า

 • 1. ล็อคแป้นเลือกโหมด
 • 2. แป้นหมุนด้านหลัง
 • 3. ปุ่มชัตเตอร์
 • 4. ปุ่มภาพเคลื่อนไหว
 • 5. ปุ่มชดเชยแสง
 • 6. แป้นหมุนด้านหน้า
 • 7. เครื่องหมายสวมเลนส์
 • 8. ปุ่มดูตัวอย่าง
 • 9. เมาท์
 • 10. แป้นเลือกโหมด
 • 11. ไมโครโฟนสเตอริโอ
 • 12. คันโยกเปิด/ปิดการทำงาน
 • 13. ปุ่ม LV
 • 14. ปุ่มถ่ายต่อเนื่อง/ตั้งเวลาถ่าย
 • 15. ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถ่าย/แสงไฟช่วยปรับ AF
 • 16. ฝาปิดช่องต่อไมโครโฟน
 • 17. ฝาปิดขั้วต่อสายรีโมต
 • 18. ฝาปิดขั้วต่อ
 • 19. ที่ยึดสายสะพาย
 • 20. ปุ่มปลดเลนส์
 • 21. สลักล็อคเลนส์
 • 22. ช่องต่อไมโครโฟน
 • 23. ขั้วต่อสายรีโมต
 • 24. ขั้วต่อ HDMI (Type D)

ด้านหลัง

 • 1. ปุ่มปรับแก้สายตา
 • 2. จอภาพ (หน้าจอสัมผัส)
 • 3. ช่องมองภาพ
 • 4. เซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา
 • 5. ยางรองตา
 • 6. ปุ่ม MENU
 • 7. ฐานเสียบแฟลช
 • 8. AEL/AFL (ป้องกัน)
 • 9. ปุ่มคันปรับ Fn
 • 10. ลำโพง
 • 11. ปุ่ม ISO
 • 12. ปุ่ม INFO
 • 13. ปุ่ม OK
 • 14. ปุ่มลูกศร
 • 15. ปุ่มดูภาพ
 • 16. ปุ่มลบ
 • 17. ไฟแสดงสถานะ CHARGE
 • 18. ฝาปิดขั้วต่อ
 • 19. รูขาตั้ง
 • 20. ฝาปิดแบตเตอรี่
 • 21. ล็อคฝาปิดแบตเตอรี่
 • 22. ฝาปิดการ์ด
 • 23. ช่องใส่การ์ด