เคสใส่เลนส์ LSC-1642

  • image
  • /content/000113449.jpg
  • LSC-1642
  • LSC-1642

เคสใสเลนส์ LSC-1127

  • image
  • /content/000076952.jpg
  • LSC-1127
  • LSC-1127
  • image
  • /content/000076953.jpg
  • ร่วมกับ LSC-1127 และ LSC-0603.
   *LSC-0603 แยกจำหน่าย
  • ร่วมกับ LSC-1127 และ LSC-0603.
   *LSC-0603 แยกจำหน่าย

LSC-1120 Lens Case

  • image
  • /content/000021043.jpg
  • LSC-1120
  • LSC-1120

LSC-0603 Lens Case

  • image
  • /content/000021044.jpg
  • LSC-0603
  • LSC-0603

LSC-0914 Lens Case

  • image
  • /content/000021045.jpg
  • LSC-0914
  • LSC-0914

LSC-0811 Lens Case

  • image
  • /content/000021046.jpg
  • LSC-0811
  • LSC-0811

สายคล้องเลนส์ CSS-P121

  • image
  • /content/000113453.jpg
  • CSS-P121
  • CSS-P121

DR-79 Decoration Ring

  • image
  • /content/000076945.jpg
  • DR-79
  • DR-79

DR-66 Decoration Ring

ออกแบบมาสำหรับเลนส์ M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO, เป็นแหวนสำหรับครอบสกรู ทีจะสามารถมองเห็นเมื่อถอด Collar ออก เพือให้มีรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย

ร้านค้าออนไลน์

DR-49 Decoration Ring

การปิดบังส่วนที่ไม่เรียบร้อยที่ขอบของเลนส์ M.Zuiko Digital 25mm F1.8 เพิ่มความเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างเลนส์กับกล้อง และช่วยเสริมสร้างรูปลักษณ์ที่สวยงามของเลนส์ มาพร้อมกับชุดสีดำและสีเงิน

ร้านค้าออนไลน์

Decoration Ring DR-40 (เป็นชุด 3 สี (สีเงิน, สีดำ และ สีขาว))

การปิดบังเกลียวของฟิลเตอร์ที่ปลายส่วนหน้าของเลนส์ M.Zuiko Digital 45mm F1.8 ช่วยเสริมรูปลักษณ์ที่สวยงามให้กับเลนส์ และสร้างลักษณะที่กลมกลืนกันกับกล้อง มาในชุดที่มีทั้งหมด 3 สี (สีเงิน, สีดำ และสีขาว)

ร้านค้าออนไลน์