MMF-3 Four Thirds Adapter

MMF-3 Four Thirds Adapter

MMF-3 Four Thirds Adapter

อะแด็ปเตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติการป้องกันฝุ่น และละอองน้ำรุ่นนี้ ใช้สำหรับให้เลนส์มาตรฐานในระบบ Four Thirds สามารถติดเข้ากับบอดี้กล้องมาตรฐานระบบ Micro Four Thirds เมื่อใช้อะแด็ปเตอร์ รุ่น MMF-3, OM-D E-M5, และเลนส์ Zuiko Digital ที่แตกต่างกัน 12 ชนิด (เลนส์รุ่น Super High Grade และเลนส์รุ่น High Grade) ซึ่งกลไกการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำถูกรวมเข้าด้วยกัน คุณจะสามารถถ่ายภาพในสภาวะที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพขณะฝนตก, สภาวะที่มีทราย และฝุ่นละอองมาก

ร้านค้าออนไลน์

ข้อมูลจำเพาะ

มาตรฐานของเมาท์ของบอดี้กล้อง มาตรฐานระบบ Micro Four Thirds
มาตรฐานของเมาท์ของเลนส์ มาตรฐานของระบบ Four Thirds
คุณสมบัติ กลไกการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว) 65 x 19.5 มม.
น้ำหนัก 42 กรัม
อุปกรณ์ภายในชุด BC-1 ฝาครอบด้านหน้า, LR-2 ฝาครอบด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ MMF-3 Four Thirds Adapter
  • เมื่อใช้เลนส์ระดับ Super High Grade โปรดแน่ใจว่าคุณได้ถือเลนส์เป็นอย่างดีเช่นกัน ไม่เช่นนั้น ประสิทธิภาพการป้องกันละอองน้ำและการทำงานของเลนส์อาจไม่สมบูรณ์
  • เมือต้องการใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้อง ให้ติดขาตั้งกล้องกับ Tripod mount ที่เลนส์เสมอ ในกรณีที่ใช้เลนส์ที่มี Tripod mount
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า