MCON-P02 Macro Converter

Macro Converter ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุประเภทดอกไม้และอาหาร ในระยะโคลสอัพได้ง่ายๆ

Macro Converter  ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุประเภทดอกไม้และอาหาร ในระยะโคลสอัพได้ง่ายๆ

เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพมาโครโดยใช้การติดตั้ง Macro Converter ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีมากในการถ่ายภาพวัตถุประเภท ดอกไม้และอาหาร ในระยะโคลสอัพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเลนส์ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ จะทำให้เลนส์กลายเป็นเลนส์กึ่งมาโครที่มีระยะการถ่ายภาพที่ใกล้ที่สุด 18 ซม. และอัตราการขยายภาพสูงสุด 0.38x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.76x)* และมาพร้อมกับ step-up rings เพื่อการติดเข้ากับเลนส์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 37 มม.

  • ที่ความยาวโฟกัส 42 มม.

คุณสมบัติ

คุณภาพของภาพสูง

ประสิทธิภาพของอัตราการขยาย และคุณภาพของภาพได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นด้วยการปรับดีไซน์และโครงสร้างของเลนส์

  • ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (ที่ช่วงซูมไกลสุด)
  • ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (ที่ช่วงซูมไกลสุด) + MCON-P02

ระยะการโฟกัสที่ใกล้สุด คือ 24 ซม.

หากนำไปติดเข้ากับเลนส์ M.Zuiko Digital 45mm F1.8 ระยะการโฟกัสใกล้สุดคือประมาณ 24 ซม.


ข้อมูลจำเพาะ

เลนส์หลัก M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0
M.Zuiko Digital 17mm F1.8
M.Zuiko Digital 25mm F1.8
M.Zuiko Digital 45mm F1.8*1
M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ*1
M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 II*1
M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 II R*1
โครงสร้างเลนส์ 1 กลุ่ม, 2 ชิ้น
วิธีการติดตั้ง สกรู
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว 53 x 15.1 มม.*2
น้ำหนัก 52 กรัม*2
อุปกรณ์ภายในชุด LC-53 ฝาครอบเลนส์, LR-4 ฝาครอบเลนส์ด้านหลัง, SUR-3746 Step-up Ring, คู่มือการใช้งาน
  • 1: จำเป็นต้องใช้ step-up ring ที่จัดมาให้
  • 2: มาพร้อมกับ step-up ring

เมื่อติดตั้งเข้ากับเลนส์ M.Zuiko Digital 14-42 mm F3.5-5.6 II, M.Zuiko Digital 14-42 mm F3.5-5.6 II R (ความยาวโฟกัส 42 มม.)

ระยะการโฟกัสที่ใกล้สุด คือ 24 ซม. 0.22m
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.38x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม. อัตราการขยายภาพสูงสุด คือ 0.76x)
ระยะการถ่ายภาพ 0.22 ถึง 0.36 ม.

เมื่อติดตั้งเข้ากับเลนส์ M.Zuiko Digital 45mm F1.8

ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.24ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.30x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม. อัตราการขยายภาพสูงสุด คือ 0.60x)
ระยะการถ่ายภาพ 0.24 ถึง 0.33 ม.

เมื่อติดตั้งเข้ากับเลนส์ M.Zuiko Digital ED 12 mm F2.0

ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.16 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.13x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม. อัตราการขยายภาพสูงสุด คือ 0.26x)
ระยะการถ่ายภาพ 0.16 ถึง 0.32 ม.

เมื่อติดตั้งเข้ากับเลนส์ M.Zuiko Digital 17mm F1.8

ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.17 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.15x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม. อัตราการขยายภาพสูงสุด คือ 0.30x)
ระยะการถ่ายภาพ 0.17 ถึง 0.32 ม.

เมื่อติดตั้งเข้ากับเลนส์ M.Zuiko Digital 25mm F1.8

ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.17 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.22x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม. อัตราการขยายภาพสูงสุด คือ 0.44x)
ระยะการถ่ายภาพ 0.17 ถึง 0.32 ม.

เมื่อติดตั้งเข้ากับเลนส์ M.Zuiko Digital ED 14-42 mm F3.5-5.6 EZ (ความยาวโฟกัส 42 มม.)

ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.18 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.38x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม. อัตราการขยายภาพสูงสุด คือ 0.76x)
ระยะการถ่ายภาพ 0.18 ถึง 0.33 ม.

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ MCON-P02 Macro Converter
  • หากนำไปใช้งานกับเลนส์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเลนส์ ห้ามใช้งานกับเลนส์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า