Features


การถ่ายภาพ Super-telephoto ที่มีทางยาวโฟกัสถึง 2000mm(เมื่อเทียบกับกล้องแบบ 35mm)[1]

MC-20 ใช้เลนส์ที่มีคุณภาพสูง โดยเพิ่มทางยาวโฟกัสเป็น 2 เท่า ซึ่งเมื่อใช้งานคู่กับ M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO คุณสามารถถ่ายภาพระยะ Super-telephoto โดยมีทางยาวโฟกัสถึง 2000mm (เมื่อเทียบกับกล้องแบบ 35mm)

 • ปรับรูรับแสงลดลง 2 EV
 • 500mm (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 1000mm)
  M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
 • 700mm (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 1400mm)
  M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO + MC-14
 • 1000mm (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 2000mm)
  M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO + MC-20
 • 300mm (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 600mm)
  M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO
 • 420mm (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 840mm)
  M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + MC-14
 • 600mm (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 1200mm)
  M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + MC-20

รองรับการถ่ายภาพ Super-telephoto macro ที่มีกำลังขยายสูงถึง 1.42 เท่า (เทียบเท่า 35มม)

เมื่อใช้งานคู่กับเลนส์ M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ระยะโฟกัสใกล้สุดประมาณ 1.33 เมตร ที่กำลังขยายภาพสูงสุด (เมื่อเทียบกับกล้องแบบ 35mm) ใกล้เคียงขนาดจริงที่ 1.42 เท่า นอกจากนี้เมื่อใช้งานคู่กับเลนส์ M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO ระยะโฟกัสใกล้สุดประมาณ 1.43 เมตร ที่กำลังขยายภาพสูงสุด (เมื่อเทียบกับกล้องแบบ 35mm) ใกล้เคียงขนาดจริงที่ 0.96 เท่า และเมื่อใช้งานคู่กับเลนส์ M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO ระยะโฟกัสใกล้สุดประมาณ 73 ซม. ที่กำลังขยายภาพสูงสุด (เมื่อเทียบกับกล้องแบบ 35mm) ใกล้เคียงขนาดจริงที่ 0.84 เท่า

 • ค่ารูรับแสงลดลง 2 EV
M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO + MC-20
 • อัตราการขยายภาพ 0.36x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 0.71x)
  M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
 • อัตราการขยายภาพ 0.50x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 1.01x)
  M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO + MC-14
 • อัตราการขยายภาพ 0.71x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 1.42x)
  M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO + MC-20
M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + MC-20
 • อัตราการขยายภาพ 0.24x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 0.48x)
  M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO
 • อัตราการขยายภาพ 0.34x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 0.67x)
  M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + MC-14
 • อัตราการขยายภาพ 0.48x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 0.96x)
  M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + MC-20
M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO + MC-20
 • อัตราการขยายภาพ 0.21x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 0.42x)
  M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO
 • อัตราการขยายภาพ 0.3x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 0.6x)
  M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO + MC-14
 • อัตราการขยายภาพ 0.42x (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35mm: 0.84x)
  M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO + MC-20

เมื่อใช้กล้องที่รองรับโหมด Focus Stacking คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัดตั้งแต่ฉาหหน้าไปจนถึงฉากหลังของภาพแม้ในขณะถ่ายภาพมาโคร

 • Focus Stacking - ภาพแรก
  M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + MC-20
 • Focus Stacking - รวมทั้ง 12 ภาพ
  M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO + MC-20

คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม

เลนส์ที่ช่วยลดความคลาดเคลื่อน

เลนส์รุ่นนี้ประกอบด้วยการใช้เลนส์ 9 ชิ้น 4 กลุ่มรวมทั้งเลนส์ HR ซึ่งรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเลนส์ที่ใช้งาน การเบลอของภาพรวมทั้งช่วยลดการเกิดแถบสีขึ้นบนภาพ

ZERO Coating

ZERO coating (Zuiko Extra-low Reflection Optical coating) ถูกนำมาใช้ในเลนส์ของโอลิมปัสมากมายซึ่งช่วยลดการเกิดแสงฟุ้ง (Ghost)และแสงแฟลร์(Flares)


ความเชื่อมั่นในการใช้งานขั้นสูง

Fast AF

ระบบ Fast AF ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างแม่นยำ ซึ่งความเร็วของ AF จะไม่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เลนส์ที่ติดตั้งด้วย MC-20ระบบกันสั่นประสิทธิภาพสูง

เมื่อใช้งานคู่กับ MC-20 ระบบกันสั่นทั้งจากตัวกล้องและเลนส์ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง การออกแบบนี้ช่วยให้ถือถ่ายภาพคุณภาพสูงในระยะ Super-telephoto

M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 1000mm[1], 6 steps[2] ⇒ เมื่อใช้งานร่วมกับเทเลคอนเวอร์เตอร์ MC-20 สามารถเพิ่มทางยาวโฟกัสได้สูงสุด 2000mm[1], 5 steps[2]

M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO

ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 600mm[1], 6 steps [2] ⇒ เมื่อใช้งานร่วมกับเทเลคอนเวอร์เตอร์ MC-20 สามารถเพิ่มทางยาวโฟกัสได้สูงสุด 1200mm[1], 5 steps[2]

 • 1.เมื่อเทียบกับกล้องแบบ 35mm
 • 2 ตามมาตรฐาน CIPA เมื่อใช้งานร่วมกับกันสั่นในกล้องแกน Yaw และ Pitch, Halfway release with IS: ปิด, body: OM-D E-M1X
 • ปิดระบบกันสั่น
 • เปิดระบบกันสั่น

กะทัดรัดและน้ำหนักเบา

น้ำหนักรวมเมื่อใข้งานคู่กับ OM-D E-M1X+M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO+MC-20 คือ 2,622 กรัม (รวมฐานของขาตั้งกล้อง)

เทเลคอนเวอร์เตอร์กำลังขยาย 2 เท่า ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพียง 150 กรัม โดยเลนส์รุ่นนี้มีความคล่องตัวสูงสามารถถ่ายภาพในระยะ Super-telephoto ได้ในทุกสถานการณ์

ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันละอองน้ำและทนต่อสภาพอากาศเย็นจัด

การออกแบบระบบป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันละอองน้ำและทนต่อสภาพอากาศเย็นจัดช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้อย่างไร้กังวล


การออกแบบที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญชำนาญ

ลายเส้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเลนส์ระดับท็อป M.Zuiko Digital ED 300 มม. F4.0 IS PRO ซึ่งให้ความรู้สึกถึงการออกแบบที่ผสมผสานและมีความซับซ้อนจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของโอลิมปัส

 • ภาพประกอบถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น