ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5
ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 3456 x 4608
ขนาดไฟล์ 7.40MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5
ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาที
ค่ารูรับแสง F11.0
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 4.31MB