ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL2
ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 2.15MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 วินาที
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 4.86MB

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาที
ค่ารูรับแสง F7.1
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 5.36MB

ภาพตัวอย่างที่ 4

ภาพตัวอย่างที่ 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/800 วินาที
ค่ารูรับแสง F6.7
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 6.61MB