Sample Images


ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL7
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/5 sec.
ค่ารูรับแสง f/5.0
ISO 200
ขนาดภาพ 4608×3456

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/50 sec.
ค่ารูรับแสง f/3.5
ISO 200
ขนาดภาพ 4608×3456

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL7
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/25 sec.
ค่ารูรับแสง f/3.5
ISO 200
ขนาดภาพ 4608×3456

ตัวอย่างที่ 4

ตัวอย่างที่ 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL8
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/40 sec.
ค่ารูรับแสง f/3.5
ISO 1250
ขนาดภาพ 4608×3456

ตัวอย่างที่ 5

ตัวอย่างที่ 5
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL8
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/50 sec.
ค่ารูรับแสง f/3.5
ISO 1250
ขนาดภาพ 2500×1875

ตัวอย่างที่ 6

ตัวอย่างที่ 6
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL8
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/50 sec.
ค่ารูรับแสง f/3.5
ISO 400
ขนาดภาพ 4608×3456

ตัวอย่างที่ 7

ตัวอย่างที่ 7
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/8 sec.
ค่ารูรับแสง f/5.6
ISO 200
ขนาดภาพ 4608×3456

ตัวอย่างที่ 8

ตัวอย่างที่ 8
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ การถ่าย Live Composite (1 sec/7 times), ใช้แฟลช
ค่ารูรับแสง f/11.0
ISO 200
ขนาดภาพ 4608×3456

ตัวอย่างที่ 9

ตัวอย่างที่ 9
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M10 Mark II
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 sec.
ค่ารูรับแสง f/3.5
ISO 200
ขนาดภาพ 4608×3456

ตัวอย่างที่ 10

ตัวอย่างที่ 10
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M10 Mark II
ทางยาวโฟกัส 30 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm : 60 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 sec.
ค่ารูรับแสง f/5.6
ISO 200
ขนาดภาพ 4608×3456