ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M10
ความเร็วชัตเตอร์ 1/640 วินาที
ค่ารูรับแสง F7.1
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 7.57MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M10
ความเร็วชัตเตอร์ 1/2000 วินาที
ค่ารูรับแสง F1.8
ขนาดภาพ 3456 x 4608
ขนาดไฟล์ 4.24MB

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M10
ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที
ค่ารูรับแสง F7.1
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 7.58MB