ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 วินาที
ค่ารูรับแสง F4.5
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 8.78MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/125 วินาที
ค่ารูรับแสง F3.5
ขนาดภาพ 3024 x 4032
ขนาดไฟล์ 7.52MB