ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M10
ความเร็วชัตเตอร์ 1/13 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.6
ขนาดภาพ 3456 x 4608
ขนาดไฟล์ 5.94MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M10
ความเร็วชัตเตอร์ 6 วินาที
ค่ารูรับแสง F11
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 8.05MB

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M10
เลนส์เสริมประสิทธิภาพ MCON-P02
ความเร็วชัตเตอร์ 1/25 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.6
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 6.05MB