ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 วินาที
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 3.05MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/800 วินาที
ค่ารูรับแสง F7.1
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 3.25MB

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/13 วินาที
ค่ารูรับแสง F2.0
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 3.77MB