ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/5 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.6
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 6.35MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 10 วินาที
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 3024 x 4032
ขนาดไฟล์ 7.48MB

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.8
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 7.79MB

ภาพตัวอย่างที่ 4

ภาพตัวอย่างที่ 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/3 วินาที
ค่ารูรับแสง F11
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 7.82MB