ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/1600 วินาที
ค่ารูรับแสง F13
ขนาดภาพ 2736 x 3648

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/1250 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.6
ขนาดภาพ 3136 x 2352

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 วินาที
ค่ารูรับแสง F7.1
ขนาดภาพ 3136 x 2352

ภาพตัวอย่างที่ 4

ภาพตัวอย่างที่ 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/80 วินาที
ค่ารูรับแสง F2.8
ขนาดภาพ 2158 x 1583
  • ภาพนี้ถูกแปลงจากในรูปแบบ TIFF เป็นรูปแบบ JPEG โดยใช้ซอฟต์แวร์ Olympus Studio