ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาที
ค่ารูรับแสง F8
ขนาดภาพ 3136 x 2352

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/400 วินาที
ค่ารูรับแสง F8
ขนาดภาพ 3136 x 2352

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/25 วินาที
ค่ารูรับแสง F8
ขนาดภาพ 3136 x 2352