ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-520
ความเร็วชัตเตอร์ 1/100 วินาที
ค่ารูรับแสง F6.3
ขนาดภาพ 3648 x 2736

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-420
ความเร็วชัตเตอร์ 1/15 วินาที
ค่ารูรับแสง F8
ขนาดภาพ 3648 x 2736

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที
ค่ารูรับแสง F8
ขนาดภาพ 3136 x 2352

ภาพตัวอย่างที่ 4

ภาพตัวอย่างที่ 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/40 วินาที
ค่ารูรับแสง F5
ขนาดภาพ 3136 x 2352