การออกแบบ


ด้านหน้า

 1. Dial ด้านหน้า
 2. ที่คล้อง Strap
 3. มาร์คใส่เลนส์
 4. ปุ่ม Preview
 5. Mount
 6. ไฟแสดง Self-timer / ไฟช่วย AF
 7. ฝาปิดช่องเชื่อมต่อต่างๆ
 8. ปุ่มถอดเลนส์
 9. Pin ล็อคเลนส์

ด้านหลัง

 1. Dial ปรับระดับสายตา(Diopter)
 2. หน้าจอ
 3. ช่องมองภาพ
 4. Eye sensor
 5. ยางรองตา
 6. Hot shoe
 7. ปุ่ม AEL/AFL
 8. คันโยกปรับ
 9. ปุ่ม MENU
 10. ลำโพง
 11. ปุ่ม INFO
 12. ปุ่ม OK
 13. แป้นลูกศร
 14. ปุ่ม Playback
 15. ปุ่ม Delete

ด้านบน

 1. ไมโครโฟนสเตอริโอ
 2. ปุ่มถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา
 3. ปุ่ม LV
 4. คันโยกเปิด/ปิด
 5. ปุ่ม Shutter
 6. ปุ่มชดเชยแสง
 7. ปุ่มบันทึกวิดีโอ
 8. ปุ่ม ISO
 9. แป้นปรับด้านหลัง
 10. แป้นล็อกโหมด
 11. แป้นปรับโหมด