แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบรีชาร์จ BLX-1

  • image
  • /content/000117228.png
  • image
  • /content/000117422.png

แบตเตอรี่ Lithium Ion BLH-1 ชนิดชาร์จประจุได้

  • image
  • /content/000084910.jpg
  • image
  • /content/000084911.jpg
  • image
  • /content/000084912.jpg
  • image
  • /content/000084914.jpg
  • image
  • /content/000084915.jpg

BLN-1 แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน 1220mAh สามารถชาร์จซ้ำได้ประมาณ 500 ครั้ง

 • จำเป็นต้องใช้กับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนที่กำหนด รุ่น BCN-1

ร้านค้าออนไลน์

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟ BLS-50

ความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1210mAh สามารถมีอายุการใช้งานประมาณ 500 ครั้งชาร์จ

 • ต้องใช้ร่วมกับแทนชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน BCS-5

ร้านค้าออนไลน์

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้ รุ่น BLS-5

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน 1150mAh สามารถชาร์จซ้ำได้ประมาณ 500 ครั้ง

 • จำเป็นต้องใช้กับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนที่กำหนด BCS-5

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BCX-1

  • image
  • /content/000117233.png

BLM-5 แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน 1620mAh สามารถชาร์จซ้ำได้ประมาณ 500 ครั้ง

 • จำเป็นต้องใช้กับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนที่กำหนด BCM-5

ร้านค้าออนไลน์

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ Lithium Ion BCH-1 Rapid

แท่นชาร์จแบตฯ BCH-1สำหรับแบตเตอรี BLH-1 lithium ion สามารถชาร์จประจุให้กับ BLH-1 ด้วยเวลาเพียงประมาณ 2 รองรับกำลังกระแสไฟที่ 100V ถึง 240V คุณจึงสามารถใช้งานได้ในหลายประเทศเมื่อต้องเดินทาง

 • ปลั๊กไฟ หรือเต้าเสียบอาจแตกต่างกันไป ตามแต่ละประเทศ อาจจำเป็นต้องใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปในการใช้งานในบางประเทศ
 • สามารถชาร์จได้เฉพาะแบตเตอรี่ BLH-1 เท่านั้น

ร้านค้าออนไลน์

BCN-1 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนที่กำหนดมาสำหรับแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้ รุ่น BLN-1 ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ภายในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ที่อุณหภูมิปกติ) อัตรากระแสไฟฟ้า 100V ถึง 240V สำหรับการใช้งานในต่างประเทศ

 • รูปทรงของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ/เขตพื้นที่ที่ใช้งาน โปรดตรวจสอบล่วงหน้า
 • ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้ รุ่น BLN-1

ร้านค้าออนไลน์

BCM-5 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนที่กำหนดมาสำหรับแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้ รุ่น BLN-5 ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ภายในเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง อัตรากระแสไฟฟ้า 100V ถึง 240V สำหรับการใช้งานในต่างประเทศ

 • รูปทรงของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ/เขตพื้นที่ที่ใช้งาน โปรดตรวจสอบล่วงหน้า
 • ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้ BLM-5

BCS-5 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน

เครื่องชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน BLS-50 หรือ BLS-5 สามารชาร์ไฟจนเต็มโดยใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง (ที่อุณหภูมิปกติ) แหล่งจายไฟตั้งแต่ 100 100 ถึง 240 V AC สำหรับการใช้งานในต่างประเทศ

 • รูปทรงของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ/เขตพื้นที่ที่ใช้งาน โปรดตรวจสอบล่วงหน้า
 • *เครื่องชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน BLS-50 หรือ BLS-5

ร้านค้าออนไลน์

ชุดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและแบตเตอรี่ SBCX-1

  • image
  • /content/000117417.png

กริปแบตเตอรี่ HLD-10

  • image
  • /content/000117227.png
  • image
  • /content/000117423.png

HLD-9 Power Battery Holder

  • image
  • /content/000084917.jpg
  • image
  • /content/000084918.jpg
  • image
  • /content/000084919.jpg
  • image
  • /content/000084921.jpg
  • image
  • /content/000084922.jpg

HLD-8 Power Battery Holder

  • image
  • /content/000058179.jpg
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • * Camera is sold separately.
  • image
  • /content/000058180.jpg
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • * Camera is sold separately.
  • image
  • /content/000058181.jpg
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • * Camera is sold separately.
  • image
  • /content/000058182.jpg
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • * Camera is sold separately.
  • image
  • /content/000058183.jpg
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • HLD-8 Power Battery Holder
  • * Camera is sold separately.

อะแดปเตอร์ USB-AC F-7AC

อะแดปเตอร์ USB AC นี้ใช้กับ OM-1 หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ BCX-1
ให้มาพร้อม OM-1
ขั้วต่อเป็นแบบ USB Type-C


AC-5 AC Adapter

AC Adapter รองรับกำลังกระแสไฟที่ 100V ถึง 240V สำหรับการใช้งานในหลายประเทศ

 • ปลั๊กไฟ หรือเต้าเสียบอาจแตกต่างกันไป ตามแต่ละประเทศ อาจจำเป็นต้องใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปในการใช้งานในบางประเทศ

ร้านค้าออนไลน์

AC-3 อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC

อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC สำหรับการใช้งานกับกล่องใส่แบตเตอรี่ HLD-6 อัตรากระแสไฟฟ้า 100 - 240 V AC สำหรับการใช้งานในประเทศต่างๆ ความยาวโดยรวม คือ 2.3 ม. รวมสายไฟ AC เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานในสตูดิโอขนาดใหญ่

 • รูปทรงของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ/เขตพื้นที่ที่ใช้งาน โปรดตรวจสอบล่วงหน้า

 • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า