Field Sensor System ช่วยคืนชีวิตชีวาให้กับประสบการณ์ที่น่าประทับใจของคุณ

ข้อมูลอย่างเช่น ละติจูด/ ลองจิจูด อุณหภูมิ และระดับความสูง/ ลึก จากระดับน้ำทะเล จะถูกบันทึกโดย Field Sensor System ในระหว่างที่คุณถ่ายภาพ และสามารถส่งไปยังสมาร์ทโฟนผ่านการใช้แอปฯ Olympus Image Track เพื่อสร้างประสบการณ์สุดประทับใจจากการถ่ายภาพ ที่คุณสามารถรับรู้ถึงความตื่นเต้นและเพลิดเพลินอีกครั้ง


บันทึก Tracking Dataโดยอัตโนมัติ

Field Sensor System ในกล้อง TG-5 สามารถบันทึกข้อมูลการเดินทางอย่างเช่น ข้อมูลสถานที่ในขณะเดินทาง (ละติจูด, ลองจิจูด) อุณหภูมิอากาศ/ อุณหภูมิน้ำ ความสูง (หรือความลึก) และทิศทางการถ่ายภาพ เพียงแค่เปิดสวิตซ์ Lever ที่ด้านบนของกล้องเพื่อเริ่มบันทึก LOG


มาพร้อม Field Sensors ต่างๆ

Built-in เซ็นเซอร์บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ GPS, เครื่องวัดอุณหภูมิ, บารอมิเตอร์และเข็มทิศ ซึ่ง GPS จะบันทึกข้อมูลตำแหน่งสถานที่ (ละติจูด และ ลองจิจูด) ด้วยการรับข้อมูลจาก GPS, GLONASS / QZSS เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง และด้วยการถ่ายโอนข้อมูล GPS Assist ไปยังสมาร์ทโฟนล่วงหน้าด้วยการใช้แอปพลิเคชัน OI. Track จะทำให้การค้นหาตำแหน่งรวดเร็วขึ้น

1. GPS
2. เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
3. มาโนมิเตอร์
4. เข็มทิศ

การแสดงข้อมูลเซ็นเซอร์ในกล้อง

กดปุ่ม Info button ขณะบันทึก Tracking Data เพื่อแสดงข้อมูลในปัจจุบันที่ได้รับ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารตรวจสอบข้อมูลฟิลด์การถ่ายภาพปัจจุบันได้ทันที


แสดง Tracking Data ของภาพถ่ายบนสมาร์ทโฟน

ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน OI.Track บนสมาร์ทโฟนถ่ายโอนข้อมูล Tracking Data ที่ได้รับ จากเซ็นเซอร์ต่างๆที่บันทึกไว้พร้อมกับการถ่ายภาพ ซึ่ง OI. Track สามารถลิงก์และแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ และความสูง (หรือลึก) กับภาพถ่าย เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณ สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาปีนเขาดำน้ำและกิจกรรมอื่นๆ

แสดงภาพถ่ายพร้อมข้อมูล Tracking Data ที่บันทึกไว้

1. แผนที่
2. ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว
3. ระดับความสูง (หรือความลึกของน้ำ)

ข้อมูลต่างๆสามารถแสดงไปพร้อมกับภาพถ่ายบนหน้าจอสมาร์ทโฟน แตะไปที่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือความสูงบนหน้าจอเพื่อให้สามารถค้นหาภาพที่บันทึกไว้ในจุดเหล่านี้ได้เร็วขึ้น

การแชร์ และการแสดงข้อมูลแบบ Overlay

1. GPS Log
2. ระยะทาง / ความเร็ว
3. ความสูง / ความลึก
4. มุมหรือทิศทาง
5. เวลา

ข้อมูลในการเดินทางเช่นละติจูด ลองจิจูด ระยะทางและความเร็ว ความสูง/ลึก และอื่นๆ สามารถแสดงข้อมูลซ้อนบนวีดีโอ แชร์วีดีโอเหล่านี้ไปยังคนในครอบครัว และเพื่อนของคุณ ให้พวกเขารู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นจากประสบการที่น่าประทับใจของคุณ

ฟังก์ชันปรับขนาดและส่งภาพ

ข้อมูลวีดีโอสามารปรับลดขนาดลงสำหรับการส่งไฟล์วีดีโอ ทำให้สามารถจัดเก็บวีดีโอได้มากขึ้นบนหน่วยความจำที่จำกัดของสมาร์ทโฟน พร้อมกับลิงก์ Tracking Data

Streaming playback

การสตรีมภาพยนตร์ในกล้อง สามารถเล่นได้บน OI.Track เช่นกัน

  • เนื่องจาก GPS และฟิลด์อื่นๆ ไม่นิยมนำมาใช้เป็นเครืองมือหรือฟังก์ชั่นในการวัดหรือค้นหาตำแน่งที่แม่นยำ จึงไม่รับประกันความถูกต้องของค่าต่างๆที่วัดได้ (อย่างเช่น: ลองจิจูดและละติจูด ทิศทาง) ซึ่งข้อมูลอาจแตกต่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากผลของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • ทั้งนี้ขึ้นอยู่แต่ละกับประเทศ/ภูมิภาคในการใช้งานที่แตกต่างกัน ตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่นจีพีเอส โปรดแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับนะแต่ละประเทศ
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชั่นจีพีเอสในสถานที่ต้องห้ามหรือถูกจำกัดการใช้งาน เช่นภายในเครื่องบิน
  • รูปภาพใช้สำหรับเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น
  • ภาพของหน้าจอเป็นภาพที่มีการจัดทำขึ้น