ฟังก์ชันการเล่นที่น่าประทับใจ

อุปกรณ์นี้มีฟังก์ชันการเล่นครบทุกรูปแบบเช่น "ปรับสมดุลเสียง" (Voice Balancer) ซึ่งทำให้ได้ยินเสียงที่อยู่ไกลได้ง่ายขึ้นและฟังก์ชัน "ตัดเสียงรบกวน" (Noise Cancellation) ซึ่งกำจัดเสียงรบกวนส่วนเกิน และยังมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น โหมดสำหรับการเรียนภาษาโดยเฉพาะที่รองรับการฟังและการเรียน


เปลี่ยนเสียง (Voice Changer)

ฟังก์ชันนี้สามารถแปลงระดับเสียงสูงต่ำให้เป็นระดับเสียงที่ได้ยินชัดเจนขึ้น ทำให้ไม่ล้าหูในการฟังเนื้อหาซ้ำๆ เช่น การเรียนภาษา นอกจากนี้ ยังสามารถปรับความเร็วได้พร้อมกับการเปลี่ยนระดับเสียง จึงสามารถใช้ทั้งสองฟังก์ชันร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้
  • ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนไม่สามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันเปลี่ยนเสียง

เล่นเร็ว/ช้า (Fast/Slow Playback)

ความเร็วในการเล่นสามารถปรับได้ระหว่างช่วง x0.5 (ช้าที่สุด) และ x2 (เร็วที่สุด) ฟังก์ชันนี้สามารถเปลี่ยนความเร็วในการเล่น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการตรวจสอบการบันทึกเสียงการประชุมอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อจำเป็นต้องฟังเสียงบันทึกซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่น การเรียนภาษา การตั้งค่านี้จะยังคงอยู่แม้ว่าจะปิดเครื่อง ทำให้สะดวกเมื่อกลับมาใช้งานต่อ
  • ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนไม่สามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันเล่นเร็ว/ช้า

เล่นวนซ้ำ (ABC Repeat Playback)

คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงส่วนใดส่วนหนึ่งซ้ำได้อย่างอิสระ คุณสามารถฟังวลีที่คุณฟังไม่ทันหรือวลีที่คุณต้องการจดจำซ้ำๆ โดยระบุตำแหน่งเริ่มต้น (จุด A) และตำแหน่งสิ้นสุด (จุด B) ระหว่างการเล่น ส่วนที่ระบุจะถูกเล่นซ้ำ เมื่อเล่นซ้ำวลีถัดไป จุด B จะกลายเป็นตำแหน่งเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และเพียงแค่ระบุตำแหน่งสิ้นสุด (จุด C) ก็จะเล่นซ้ำส่วน B-C

พูดตาม (Shadowing)

โหมดนี้สามารถเล่นเสียงซ้ำและปิดเสียง คุณสามารถฝึกการฟังและพูดได้โดยการพูดตามเสียงตัวอย่าง คุณสามารถเลือกปิดส่วนที่เปล่งเสียงในโหมด "เงียบ" หรือเล่นเสียงตัวอย่างในโหมด "เสียงเบา" หรือ "ช้า" หากคุณไม่คุ้นเคยกับการออกเสียง คุณสามารถเลือก "ช้า" เพื่อเล่นส่วนที่เปล่งเสียงอย่างช้าๆ เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว คุณสามารถตั้งค่าเป็น "เงียบ" เพื่อการฝึกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนไม่สามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันพูดตาม-ช้า

ปรับสมดุลเสียง (Voice Balancer) ให้คุณภาพเสียงที่ฟังง่ายขึ้น

เมื่อบันทึกเสียงจากลำโพงหลายตัว ฟังก์ชันปรับสมดุลเสียงจะเร่งเสียงที่เบากว่าให้ดังขึ้น และช่วยลดเสียงที่ดังกว่าให้อยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เพื่อให้สามารถเล่นเสียงที่ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจน ซึ่งสะดวกมากเมื่อต้องบันทึกแหล่งกำเนิดเสียงหลายตำแหน่ง เช่น การประชุม ฟังก์ชันกรองเสียงจะทำงานไปพร้อมกันด้วยเพื่อช่วยลดเสียงแทรกรบกวนที่เกิดขึ้นเมื่อขยายเสียงเบา โดยกำจัดเสียงความถี่สูงมากและต่ำมาก ทำให้เสียงดียิ่งขึ้น เนื้อเสียงมีความชัดเจนมากกว่าฟังก์ชันที่คู่แข่งของเรานำเสนอ
  • สถานการณ์ที่ใช้ฟังก์ชันปรับสมดุลเสียง
  • โดยกำจัดเสียงความถี่สูงมากและต่ำมาก ทำให้เสียงดียิ่งขึ้น

การเล่นปกติ

การเล่นด้วยการปรับสมดุลเสียง

ตัดเสียงรบกวน (Noise Cancellation) เพื่อฟังเสียงคุณภาพคมชัด

ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนจะลดเสียงรบกวนรอบข้างที่ไม่ต้องการลงได้มาก เช่น เสียงเครื่องปรับอากาศหรือเสียงพัดลมโปรเจ็กเตอร์ ทำให้ได้ยินเสียงคุณภาพคมชัด ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ผลดีมากเมื่อฟังเสียงบันทึกการประชุม
  • ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนไม่สามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันเปลี่ยนเสียง
  • เสียงบันทึกที่มีเสียงรบกวนพื้นหลัง
  • เสียงบันทึกที่มีการตัดเสียงรบกวน

ก่อนประมวลผล

หลังประมวลผล (ต่ำ)

หลังประมวลผล (สูง)


เกลี่ยระดับเสียง (Normalize)

เครื่องบันทึกเสียงนี้มีฟังก์ชัน "เกลี่ยระดับเสียง" ที่สามารถประมวลผลเองโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พีซี โดยจะอ่านระดับเสียงดังสุดที่มีอยู่ในข้อมูลการบันทึกและเพิ่มระดับเสียงโดยอัตโนมัติจนถึงขีดจำกัดโดยไม่ทำให้เสียงผิดเพี้ยน ดังนั้นแม้แต่เสียงเบาๆ ก็ยังฟังได้ยิน ไฟล์ที่มีเสียงเบาซึ่งยากต่อการได้ยินสามารถบันทึกเป็นไฟล์ที่ฟังได้ง่ายโดยใช้ฟังก์ชันเกลี่ยระดับเสียง
  • ภาพต่างๆ ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ภาพหน้าจอเป็นการรวมภาพ