ฟังก์ชั่นในการเล่นไฟล์เสียงที่หลากหลาย

คุณสมบัติมากมายในการเล่นไฟล์เสียงที่รองรับความต้องการของคุณ เช่น Voice Balancer สำหรับการฟังที่ง่ายขึ้น ด้วยการปรับระดับเสียงให้สมดุล


Voice Balancer ส่งมอบเสียงที่มีคุณภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการได้ยิน

เมื่อเสียงที่บันทึกไว้มีระดับเสียง ดังหรือเบาแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากระยะห่าง และลักษณะของเสียงหรือลักษณะในการบันทึก คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Voice Balancer เพื่อปรับเสียงที่เบา ให้ดังขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่เสียงซึ่งดังอยู่แล้วจะยังคงอยู่ในระดับที่กำหนดไม่ดังมากจนเกินไป ช่วยให้สามารถรับฟังเสียงของทุกคนที่ได้บันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนเมื่อนำมาเปิดฟัง ฟังก์ชั่นนี้ช่วยได้อย่างยิ่ง เมื่อต้องบันทึกเสียงโดยมีผู้พูดจากหลายตำแหน่งหรือหลายระยะทาง อย่างเช่นในห้องประชุมขนาดใหญ่ หรืองานสัมมนา และด้วย Voice Filter ซึ่งมีการทำงานไปพร้อมกัน ทำให้เสียงรบกวนมีความดังลดลงเมื่อผ่านภาคขยายอีกด้วย นอกจากนี้ด้วยการจำกัดหรือตัดเสียงที่มีความถี่สูงและต่ำกว่าปกติ ในขณะที่เปิดฟังจึงทำให้เสียงพูดที่บันทึกไว้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งหมดนี้ช่วยให้สามารถฟังเสียงที่บันทึกไว้ได้อย่างชัดเจน ที่เหนือกว่าเครื่องบันทึกเสียงอื่นๆ

  • การเล่นแบบปกติ
  • สามารถฟังได้อย่างชัดเจนด้วย Voice Balancer

ฟังก์ชั่น Noise cancellation สำหรับการเล่นไฟล์เสียงได้อย่างมีคุณภาพ และชัดเจน

ฟังก์ชั่นตัดสัญญาณรบกวน (Noise cancellation) ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเสียงเครื่องปรับอากาศหรือโปรเจคเตอร์ เสียงพัดลม เพื่อช่วยให้การนำมาเล่นหรือเปิดฟังได้อย่างชัดเจนมีคุณภาพ ฟังก์ชั่นนี้มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ในการเล่นไฟล์เสียงจากการบันทึกในที่ประชุม

  • ฟังก์ชันบางอย่างอาจถูกจำกัด หรือไม่สามารถใช้งานได้
  • เสียงบันทึกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน
  • เสียงบันทึกที่เสียงรบกวนถูกตัดออกไป

เปลี่ยนความเร็วในการเล่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนระดับเสียง "การเล่นแบบ Fast/ Slow"

ในการเล่นเร็วหรือช้า ความเร็วในการเล่นถูกเปลี่ยนด้วยการประมวลผลแบบดิจิทัล ระดับเสียงในส่วนที่เหลือจึงไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้รับผลกระทบ ความเร็วในการเล่นสามารถปรับได้ระหว่าง×0.5 (ช้า) และ×2 (เร็ว) ความสามารถในการในการเล่นเร็วหรือช้า นั้นช่วยได้อย่างมาก เมื่อคุณต้องการตรวจเช็คบันทึกการประชุมแบบเร่งด่วน หรือเมื่อต้องการฟังซ้ำไปมา อย่างเช่นการทบทวนบทเรียนที่ได้บันทึกไว้ การเล่นเร็วหรือช้าที่คุณตั้งค่าไว้ จะยังคงอยู่เมื่อปิดเครื่อง ซึงเมื่อเปิดในครั้งต่อไปเครื่องบันทึกก็จะเล่นแบบเร็วหรือช้าตามที่ตั้งไว้ก่อนหน้า

  • รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ภาพของหน้าจอเป็นภาพที่มีการจัดทำขึ้น