Specifications


รูปแบบการบันทึก

รูปแบบการบันทึก รูปแบบ MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) รูปแบบ
WMA (Windows Media Audio)

รูปแบบ MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) รูปแบบ WMA (Windows Media Audio)

รูปแบบ MP3 192kbps: 44.1kHz
128kbps: 44.1kHz
รูปแบบ WMA 32kbps: 44.1kHz
8kbps: 8kHz

กำลังเสียงสูงสุดจากเฮดโฟน

กำลังเสียงสูงสุดจากเฮดโฟน 3mW + 3mW (เมื่อใช้ 16Ω load)

หน่วยความจำ

หน่วยความจำแฟลช NAND ในตัว 2GB
microSD การ์ด รองรับขนาดความจุ 2GB ถึง 32GB
 • พื้นที่บางส่วนของหน่วยความจำจะถูกใช้เป็นพื้นที่การจัดการ ดังนั้นปริมาณของหน่วยความจำที่สามารถใช้งานได้จะน้อยลง

ลำโพง

ชนิด Φลำโพงไดนามิกในตัวขนาด 188 มม.
กำลังเสียงขณะทำงานสูงสุด 150mW (ลำโพง 8Ω)

การใช้กระแสไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1.5V
แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1 ก้อน (LR03) หรือแบตเตอรี่ Ni-MH แบบชาร์จไฟได้ของโอลิมปัส 1 ก้อน
External power supply USB Connecting AC Adapter: A514 (5V DC)

ขนาดภายนอก / น้ำหนัก / อุณหภูมิการทำงาน

ขนาดภายนอก 101มม. × 40.6มม. × 15.1มม.
 • ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมาขนาดใหญ่สุด
น้ำหนัก 54 กรัม
 • รวมแบตเตอรี่
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 0 - 42°C

การตอบสนองต่อความถี่

รูปแบบ MP3 192kbps: 40Hz - 19kHz
128kbps: 40Hz - 17kHz
รูปแบบ WMA 32kbps: 40Hz - 13kHz
8kbps: 40Hz - 3kHz

ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว

เมื่อบันทึก 70Hz - 20kHz
 • ค่าจำกัดสูงสุดของการตอบสนองต่อความถี่ ขึ้นอยู่กับโหมดการบันทึกเมื่อบันทึกในรูปแบบ MP3 หรือรูปแบบ WMA
เมื่อเล่นเสียง 20Hz - 20kHz

ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ (เมื่อบันทึกโดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว และใช้หน่วยความจำภายใน)

รูปแบบ MP3: 128kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 27 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 21 ชั่วโมง
รูปแบบ WMA: 32kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 32 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 24 ชั่วโมง
รูปแบบ WMA: 8kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 37 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 28 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ถูกทดสอบตามวิธีการทดสอบของโอลิมปัส ระยะเวลานี้อาจมีความแตกต่างกันได้มาก ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่ใช้งาน และสภาวะการทำงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีการใช้งานฟังก์ชั่นอย่างเช่น การตัดเสียงรบกวน, การคัดแยกเสียง และการเปลี่ยนความเร็ว/pitch) ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ)
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงสำหรับแบตเตอรี่ NiMh ที่ผ่านการใช้งานซ้ำๆ
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อมีการใช้ microSD การ์ด

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ไฟล์เสียงพูด: เมื่อเล่นผ่านลำโพง)

รูปแบบ MP3: 128kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 21 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 17 ชั่วโมง
รูปแบบ WMA: 32kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 21 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 17 ชั่วโมง
รูปแบบ WMA: 8kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 24 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 20 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ถูกทดสอบตามวิธีการทดสอบของโอลิมปัส ระยะเวลานี้อาจมีความแตกต่างกันได้มาก ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่ใช้งาน และสภาวะการทำงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีการใช้งานฟังก์ชั่นอย่างเช่น การตัดเสียงรบกวน, การคัดแยกเสียง และการเปลี่ยนความเร็ว/pitch) ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ)
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงสำหรับแบตเตอรี่ NiMh ที่ผ่านการใช้งานซ้ำๆ
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อมีการใช้ microSD การ์ด

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ไฟล์เสียงพูด: เมื่อเล่นผ่านลำโพง)

รูปแบบ MP3: 128kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 29 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 21 ชั่วโมง
รูปแบบ WMA: 32kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 30 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 22 ชั่วโมง
รูปแบบ WMA: 8kbps เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 30 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 22 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ถูกทดสอบตามวิธีการทดสอบของโอลิมปัส ระยะเวลานี้อาจมีความแตกต่างกันได้มาก ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่ใช้งาน และสภาวะการทำงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีการใช้งานฟังก์ชั่นอย่างเช่น การตัดเสียงรบกวน, การคัดแยกเสียง และการเปลี่ยนความเร็ว/pitch) ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ)
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงสำหรับแบตเตอรี่ NiMh ที่ผ่านการใช้งานซ้ำๆ
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อมีการใช้ microSD การ์ด

ระยะเวลาการบันทึก (รูปแบบ MP3)

หน่วยความจำในตัว (2GB) 192kbps: ประมาณ 21 ชั่วโมง 30 นาที
128kbps: ประมาณ 32 ชั่วโมง
microSD การ์ด (32GB) 256kbps: ประมาณ 265 ชั่วโมง
128kbps: ประมาณ 530 ชั่วโมง
microSD การ์ด (16GB) 256kbps: ประมาณ 132 ชั่วโมง
128kbps: ประมาณ 264 ชั่วโมง
microSD การ์ด (8GB) 256kbps: ประมาณ 66 ชั่วโมง
128kbps: ประมาณ 132 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการบันทึกจริงอาจน้อยกว่าข้างต้นเมื่อมีการบันทึกอย่างสั้นซ้ำๆ (ใช้ระยะเวลาการบันทึกที่เป็นไปได้ และระยะเวลาการบันทึกที่ผ่านไปแล้วที่แสดงเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น)
 • ระยะเวลาการบันทึกที่เป็นไปได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน่วยความจำที่ยังว่างอยู่ของแต่ละ SD การ์ด

ระยะเวลาการบันทึก (รูปแบบ WMA)

หน่วยความจำในตัว (2GB) 32kbps: ประมาณ 126 ชั่วโมง
8kbps: ประมาณ 493 ชั่วโมง
microSD การ์ด (32GB) 32kbps: ประมาณ 2,070 ชั่วโมง
8kbps: ประมาณ 8,100 ชั่วโมง
microSD การ์ด (16GB 32kbps: ประมาณ 1,030 ชั่วโมง
8kbps: ประมาณ 4,030 ชั่วโมง
microSD การ์ด (8GB) 32kbps: ประมาณ 515 ชั่วโมง
8kbps: ประมาณ 2,010 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการบันทึกจริงอาจน้อยกว่าข้างต้นเมื่อมีการบันทึกอย่างสั้นซ้ำๆ (ใช้ระยะเวลาการบันทึกที่เป็นไปได้ และระยะเวลาการบันทึกที่ผ่านไปแล้วที่แสดงเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น)
 • ระยะเวลาการบันทึกที่เป็นไปได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน่วยความจำที่ยังว่างอยู่ของแต่ละ SD การ์ด

ระยะเวลาการบันทึกสูงสุดต่อไฟล์

รูปแบบ MP3 192kbps: ประมาณ 49 ชั่วโมง 30 นาที
128kbps: ประมาณ 74 ชั่วโมง 30 นาที
รูปแบบ WMA 32kbps: ประมาณ 26 ชั่วโมง 40 นาที
8kbps: ประมาณ 148 ชั่วโมง 40 นาที
 • ขนาดสูงสุดสำหรับหนึ่งไฟล์จะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 4GB สำหรับรูปแบบ WMA และรูปแบบ MP3 และประมาณ 2GB สำหรับรูปแบบ linear PCM (WAV)
 • ระยะเวลาการบันทึกสูงสุดต่อหนึ่งไฟล์ถูกจำกัดไว้ที่ค่าข้างต้น โดยไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน่วยความที่คงเหลือ

จำนวนแทร็คที่สามารถบันทึกได้

2GB ประมาณ 450 แทร็ค
 • ที่ 128kbps และ 4 นาที ต่อแทร็ค
 • โปรดทราบว่าข้อมูลจำเพาะและการออกแบบของเครื่องบันทึกเสียงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ