ข้อมูลจำเพาะ


รูปแบบในการบันทึก

รูปแบบการบันทึก Linear PCM (pulse-code modulation)format
MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) format
WMA (Windows Media Audio) format

ย่านความถี่

Linear PCM format
22.05 kHz/16 bits
22.05kHz
MP3 format
128 kbpst
44.1kHz
WMA format
32 kbps mono
44.1kHz
WMA format
5 kbps mono
8kHz

กำลังขับสูงสุด

กำลังขับหูฟังสูงสุด ≦ 150 mV (สอดคล้องกับ EN 50332-2)

สื่อบันทึกข้อมูล

หน่วยความจำ NAND flash ภานใน 4GB
 • หน่วยความจำบางส่วนถูกใช้สำหรับการจัดการระบบของเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งความจุที่สามารถใช้งานจริงจะน้อยกว่าที่แสดงไว้

ลำโพง

ประเภท ลำโพงภายใน Φ 10 mm round dynamic speaker
กำลังขับสูงสุด 90mW (8Ω speaker)

แจ็คหูฟัง

ประเภท Φ 3.5mm ความต้านทาน 8Ω หรือมากกว่า

แหล่งพลังงาน

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ 1.5V
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่เซลล์แห้ง AAA x 1 (รุ่น LR03) หรือแบตเตอรี่ Olympus nickel-metal hydride ชนิดชาร์จไฟได้

ขนาดภายนอก / น้ำหนัก /อุณหภูมิที่ใช้งาน

ขนาดภายนอก 17mm × 130mm × 17mm
 • ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา
น้ำหนัก 37.5g
 • รวมแบตเตอรี่
อุณหภูมิที่ใช้งาน 0 to 42℃ (32 ถึง 107.6℉)

การตอบสนองต่อความถี่

เมื่อบันทึกด้วย
ไมโครโฟนสเตอริโอภายในตัว
Linear PCM format (22.05kHz/16bit):50Hz~10kHz
MP3 format (128kbps):50Hz~17kHz
WMA format (32 kbps mono):50Hz~13kHz
WMA format (5 kbps mono):50Hz~3kHz
ในระหว่างเปิดเล่น 20Hz to 20kHz

ระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่ (เมื่อบันทึกด้วยไมโครโฟนสเตอริโอในตัว)

Linear PCM format
22.05 kHz/16 bits
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ : ประมาณ 24 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ชนิด NiMh : ประมาณ 20 ชั่วโมง
MP3 format
128 kbps
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 27 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 22 ชัวโมง
WMA format
32 kbps mono
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 33 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 26 ชัวโมง
WMA format
5 kbps mono
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 50 ชัวโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 38 ชั่วโมง
 • ตัวเลขของระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่ ที่แสดงไว้ ได้ผ่านการทดสอบด้วยวิธีการของโอลิมปัส (เมื่อ [LED] ถูกตั้งค่าเป็น [OFF]) ระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่จริง อาจแตกต่างไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ แบตเตอรี่ที่ใช้และสภาพในการใช้งาน (การเปลี่ยนความเร็วในการเล่น หรือใช้ฟังก์ชั่น [Noise Cancel], [Voice Balancer], [Rec Scene] และ [Rec Standby] อาจมีผลต่อระยะเวลาในการใช้แบตเตอร์

ระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่ (ไฟล์เสียง: เมื่อเปิดเล่นผ่านลำโฟง)

Linear PCM format
22.05 kHz/16 bits
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 19 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ชนิด NiMh: ประมาณ 16 ชั่วโมง
MP3 format
128 kbps
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 21 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ชนิด NiMh: ประมาณ 18 ชั่วโมง
WMA format
32 kbps mono
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 24 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ชนิด NiMh: ประมาณ 19 ชั่วโมง
WMA format
5 kbps mono
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 24 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ชนิด NiMh: ประมาณ 19 ชั่วโมง
 • ตัวเลขของระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่ ที่แสดงไว้ ได้ผ่านการทดสอบด้วยวิธีการของโอลิมปัส (เมื่อ [LED] ถูกตั้งค่าเป็น [OFF]) ระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่จริง อาจแตกต่างไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ แบตเตอรี่ที่ใช้และสภาพในการใช้งาน (การเปลี่ยนความเร็วในการเล่น หรือใช้ฟังก์ชั่น [Noise Cancel], [Voice Balancer], [Rec Scene] และ [Rec Standby] อาจมีผลต่อระยะเวลาในการใช้แบตเตอร์

ระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่ (ไฟล์เสียง: เมื่อเปิดเล่นผ่านหูฟัง)

Linear PCM format
22.05 kHz/16 bits
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 23 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ชนิด NiMh: ประมาณ19 ชั่วโมง
MP3 format
128 kbps
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 28 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 22 ชั่วโมง
WMA format
32 kbps mono
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 29 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 23 ชั่วโมง
WMA format
5 kbps mono
เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 29 ชัวโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 23 ชั่วโมง
 • ตัวเลขของระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่ ที่แสดงไว้ ได้ผ่านการทดสอบด้วยวิธีการของโอลิมปัส (เมื่อ [LED] ถูกตั้งค่าเป็น [OFF]) ระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่จริง อาจแตกต่างไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ แบตเตอรี่ที่ใช้และสภาพในการใช้งาน (การเปลี่ยนความเร็วในการเล่น หรือใช้ฟังก์ชั่น [Noise Cancel], [Voice Balancer], [Rec Scene] และ [Rec Standby] อาจมีผลต่อระยะเวลาในการใช้แบตเตอร์

ระยะเวลาในการบันทึก (หน่วยความจำภายใน: 4GB)

Linear PCM format
22.05 kHz/16 bits
12 ชัวโมง (โดยประมาณ)
MP3 format
128 kbps
66 ชัวโมง (โดยประมาณ)
WMA format
32 kbps mono
258 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
WMA format
5 kbps mono
1,620 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
 • ระยะเวลาในการบันทึกจริง อาจสั้นกว่าระยะเวลาที่แสดงไว้ เมื่อมีการบันทึกสั้นๆ ซ้ำๆ หลายรอบ (แสดงจำนวนที่สามารถใช้ได้ / ระยะเวลาในการบันทึกที่ผ่านไป พิจารณาจากค่า Guideline)

ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อไฟล์

Linear PCM format
22.05 kHz/16 bits
6 ชั่วโมง 40 นาที (โดยประมาณ)
MP3 format
128 kbps
66 ชัวโมง (โดยประมาณ)
WMA format
32 kbps mono
26 ชัวโมง 40 นาที (โดยประมาณ)
WMA format
5 kbps mono
148 ชัวโมง 40 นาที (โดยประมาณ)
 • ขนาดไฟล์สูงสุด ถูกจำกัดไว้ประมาณ 4 GB ในรูปแบบ MP3 และประมาณ 2 GB ในรูปแบบ linear PCM (WAV).
 • ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำนวนหน่วยความจำที่เหลืออยู่ เวลาในการบันทึกสูงสุดต่อไฟล์จะถูกจำกัดด้วยค่านี้

จำนวนของแทร็คที่สามารถบันทึกได้

4GB 800 แทร็ค (โดยประมาณ)
 • ที่ 128kbps และ 4 นาที่ต่อแทร็ค
 • ค่าตัวเลขข้างต้นเป็นเพียง Guideline
 • โปรดทราบ ข้อมูลเจาะของเครื่องบันทึกเสียง และลักษณะที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ