ประทับใจไปกับฟังก์ชั่น Playback ที่หลากหลาย

VP-10 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี ในการตัดเสียงรบกวน (Noise cancellation) ออกจากเสียงพูดที่บันทึกไว้แล้ว ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และโหมด Playback Scene ใหม่ทั้งสอง "Transcription"หรือโหมดถอดข้อความเสียง ให้ความสะดวกสะบายสำหรับการสร้างรายงานการประชุม จากบันทึกเสียการประชุมของคุณ และ "Language Study" หรือโหมดสำหรับเรียนภาษา ซึ่งช่วยได้อย่างยิ่งในการเรียนภาษาต่างประเทศ


เพลิดเพลินไปกับความคมชัด ในการฟังที่ชัดเจนด้วยการลดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม (Noise Cancellation)

เทคโนโลยี การลดเสียวรบกวนระดับโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากในการตัดเสียงรบกวนต่างๆที่ติดมากับเสียงที่ได้บันทึกไว้ ด้วยกระบวนการทำงานใหม่ของฟังก์ชั่นนี้ ให้การทำสำเนาหรือการเล่นเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งการตัดเสียงรบกวนที่ดียิ่งขึ้น

* ปริมาณหรือสัดส่วนของเสียงรบกวนที่ถูกแยกออก มีการทดสอบโดยโอลิมปัส

* ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็นในการเล่นหรือเปิดฟัง เมื่อใช้ฟังก์ชั่นลดเสียวรบกวน (Noise Cancellation)

  • เสียงที่มีสัญญาณรบกวน
  • เสียงที่ชัดเจน

Voice Balancer ที่ดีกว่าเดิม

เมื่อมีการบันทึกเสียงที่มีผู้พูดหลายคน ฟีเจอร์การปรับสมดุลเสียง (Voice Balancer) จะปรับเสียงที่เบาให้มีความดังขึ้น โดยขณะที่ยังรักษาเสียงพูดที่ดังกว่าให้อยู่ในระดับที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้ยินเสียงพูดทั้งหมดที่ชัดเจนและทั่วถึงในการเปิดฟัง ซึ่งฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องบันทึกเสียงที่มาจากหลายตำแหน่งอย่างเช่นการบันทึกเสียงในที่ประชุม, หรือการสัมมนา และด้วย Voice filter จะมีการทำงานไปพร้อมๆกัน ทำให้เสียงรบกวนที่แทรกขึ้นมามีความดังลดลงเมื่อผ่านภาคขยายเสียง และโดยการกำจัดช่วงความถี่ ทั้งความถี่ต่ำและสูงของการบันทึก ทำให้เสียงพูดของผู้พูดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  • การใช้งานที่เป็นไปได้ด้วย Voice Balancer

สร้างบันทึกการประชุมที่มีประสิทธิภาพด้วยโหมด Transcription

โหมด "ถอดข้อความ" (Transcription) ให้ความสะดวกสะบาย เมื่อคุณต้องการที่จะจัดทำบันทึกหรือรายงาน จากการประชุมที่ได้บันทึกเสียงไว้ ในขณะที่ทำการถอดข้อความ จำเป็นต้องมีการเล่นย้อนกลับซ้ำๆหลายครั้ง และหยุดเพื่อตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อความ อย่างเช่น เมื่อกลับมาเปิดฟัง เครื่องบันทึกจะเล่นย้อนกลับให้ 3 วินาที่โดยอัตโนมัติจากที่หยุดไว้ ซึ้งทำให้ตรวจข้อความที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ฟังก์ชั่นกรอไปข้างหน้าซึ่งมีความเร็ว 2.0x ช่วยให้คุณข้ามช่วงเวลาที่เงียบหรือไม่มีเสียงพูดได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ Voice Balancer ยังช่วยปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ปกติ เมื่อมีการบันทึกเสียงที่มีระดับความดังต่างกันในที่ประชุม


โหมด Language Study ที่ให้ความสะดวกสบายสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ

โหมด "เรียนภาษา" (Language Study) ช่วยได้อย่างมากเมื่อคุณต้องการที่จะเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อทบทวนบทเรียนที่บันทึกไว้ซ้ำๆหลายรอบ ซึ่งสามารถถอยกลับมาถึง 3 วินาที ด้วยฟังก์ชั่นนี้จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มย้อนกลับค้างไว้ เพียงแค่กด เครื่องบันทึกจะย้อนกลับให้ 3 วินาที นอกจากนี้ความสะดวกในการข้ามข้อความที่บันทึก ช่วยให้การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น การข้ามไปข้างหน้า (Forward skip) มีการตั้งค่าไว้ที่ 10 วินาที ในขณะที่การกรอไปข้างหน้า (Fast forward) ตั้งค่าไว้ที่ 2.0x สำหรับการเล่นไฟล์เสียงที่เหมาะกับการฟัง

ฟังก์ชั่นการเล่นแบบเร็วหรือช้าที่สะดวก

การเล่นเร็วหรือช้า การเปลี่ยนความเร็วด้วยการประมาลผลระบบดิจิตอล เช่นนี้ระยะห่างหรือระดับเสียงจึงไม่ส่งผลต่อ เสียงพูดที่เหลือที่ได้บันทึกไว้ ความเร็วในการเล่นสามารถปรับได้ที่ช่วงระหว่าง ×0.5 (ช้า) และ ×2 (เร็ว) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความเร็วในการเล่น (Playback) นั้นมีประโยชน์มาก เมื่อคุณต้องการตรวจสอบบันทึกการประชุมแบบเร่งด่วน หรือเมื่อต้องการที่จะเปิดฟังซ้ำไปซ้ำมา เช่นการทบทวนบทเรียนที่ได้บันทึกไว้ ความเร็วในการเล่นที่ได้ตั้งค่าไว้จะไม่ถูกลบเมื่อปิดเครื่อง เพื่อความสะดวกในการกลับมาฟังอีกครั้ง

  • รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ภาพของหน้าจอเป็นภาพที่มีการจัดทำขึ้น