คุณลักษณะการบันทึกเสียงต่างๆ สำหรับใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

มีฟังก์ชันบันทึกต่างๆ เช่น ฟังก์ชันที่ช่วยตั้งค่าที่ดีที่สุดโดยการเลือกตามสถานการณ์ใช้งาน


เพียงเลือกจากเจ็ดสถานการณ์เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดอย่างง่ายดาย

การบรรยาย การ
สัมมนา
การประชุม การเขียนตามคำบอก มีเสียงดัง
รบกวน
DNS ดนตรี
เวอร์ชัน
ต่างประเทศ
เวอร์ชัน
ญี่ปุ่น
ระดับเสียงบันทึก
ไมโครโฟนในตัว
อัตโนมัติ อัตโนมัติ สูง กลาง กลาง กลาง อัตโนมัติ กลาง
ระดับเสียงบันทึก
อินพุตภายนอก
อัตโนมัติ อัตโนมัติ สูง กลาง กลาง กลาง อัตโนมัติ กลาง
โหมดบันทึก MP3
128 kbps
MP3
128 kbps
MP3
128 kbps
MP3
128 kbps
MP3
64 kbps (โมโน)
Linear PCM
44.1 kHz/
16 บิต (โมโน)
Linear PCM
44.1 kHz/
16 บิต (โมโน)
Linear PCM
44.1 kHz/
16 บิต (โมโน)
ไมโครโฟนซูม 20 0 0 0 0 0 0 0
กรองตัดความถี่ต่ำ เปิด เปิด ปิด เปิด เปิด ปิด เปิด ปิด
การตัดเสียงรบกวน
แบบ 2 ไมโครโฟน
ปิด ปิด ปิด ปิด เปิด ปิด ปิด ปิด

หากคุณเลือกมีเสียงดังรบกวน เครื่องจะเปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวนแบบ 2 ไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงได้คมชัด แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนรอบข้าง หากคุณเลือกการสัมมนา โหมดอัตโนมัติอัจฉริยะจะเปิดใช้งานเพื่อบันทึกการสัมมนาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมหลายคนจะได้ยินได้ง่าย หากคุณเลือกการบรรยาย โหมดไมโครโฟนซูมจะเปิดใช้งานเพื่อบันทึกเสียงของผู้บรรยายที่อยู่ห่างไกลจากคุณได้อย่างชัดเจน คุณยังสามารถบันทึกการตั้งค่าที่ชื่นชอบได้สองรายการ


เสียงสดใสเหมาะสำหรับการบันทึกเสียง

ฟังก์ชันนี้สะดวกสำหรับการบันทึกเสียงพูดของผู้คนให้คมชัด เช่น ในการสัมมนา การบรรยาย หรือการประชุม การบันทึกด้วยช่วงเสียงกลางถึงสูงทำให้สามารถบันทึกเสียงได้ในขณะที่ลดผลกระทบของเสียงรอบข้าง

  • ปิดเสียงสดใส
  • เปิดเสียงสดใส

โหมด SMART จะเปิดใช้งานการปรับระดับเสียงบันทึกอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะตั้งค่าระดับเสียงบันทึกที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับสภาพแวดล้อมการบันทึกและแหล่งกำเนิดเสียงโดยการทดสอบและติดตามสถานการณ์ คุณลักษณะนี้สะดวกสำหรับการบันทึกแหล่งกำเนิดเสียงเพลงและวิดีโอ


การบันทึกล่วงหน้าทำให้คุณไม่พลาดช่วงสำคัญ

ฟังก์ชันการบันทึกล่วงหน้าจะเริ่มบันทึกสองวินาทีก่อนที่คุณจะกดปุ่ม REC ไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญในสถานการณ์สำคัญ ด้วยฟังก์ชันนี้ คุณจะไม่พลาดโอกาสบันทึกเสียงนกร้องหรือการสัมมนาเนื่องจากการสั่งงานล่าช้า คุณยังสามารถสั่งงานเครื่องบันทึกเสียงผ่านแอปสมาร์ทโฟน DVR.Remote

  • ไม่สามารถใช้ใน FLAC

โหมดอัตโนมัติอัจฉริยะ - ช่วยปรับให้คุณ

เพื่อให้ฟังเสียงบันทึกได้สะดวกยิ่งขึ้น โหมดอัตโนมัติอัจฉริยะจะปรับระดับเสียงบันทึกให้ตรงกับความดังของแหล่งกำเนิดเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อลำโพงมีเสียงดังมาก เครื่องบันทึกเสียงจะลดระดับอินพุต และเมื่อเสียงเบาลง เครื่องบันทึกเสียงจะเพิ่มระดับอินพุต ด้วยวิธีนี้ ฟังก์ชันจะติดตามระดับอินพุตโดยอัตโนมัติและปรับระดับเสียงบันทึกไปพร้อมกันเพื่อให้สามารถบันทึกด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดเสมอ ให้มีระดับเสียงที่เท่ากัน

  • เมื่อเสียงเบา เครื่องจะเพิ่มความไว
  • เมื่อเสียงดัง เครื่องจะลดความไว

การตัดเสียงรบกวนแบบ 2 ไมโครโฟนสำหรับการบันทึกในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน

การตัดเสียงรบกวนแบบ 2 ไมโครโฟนช่วยลดเสียงดังรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณบันทึกเสียงได้คมชัด เลือกสถานการณ์บันทึก 'มีเสียงดังรบกวน' และนำไมโครโฟนตัวใดตัวหนึ่งมาใกล้ปากของคุณ การบันทึกด้วยไมโครโฟนตัวหนึ่งที่ใกล้กับปากของคุณ เครื่องบันทึกเสียงจะตรวจจับความแตกต่างของระดับอินพุตระหว่างเสียงดังรอบข้างที่ระยะห่างจากไมโครโฟนตัวหนึ่งกับเสียงระยะใกล้ของคุณที่ได้รับจากไมโครโฟนอีกตัวหนึ่ง ด้วยวิธีนี้ เครื่องบันทึกเสียงสามารถกำจัดเสียงดังรอบข้างเมื่อบันทึกในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน


Slate Tone สะดวกสำหรับการบันทึกแหล่งกำเนิดเสียงวิดีโอ

คุณสามารถส่งและบันทึกสัญญาณอ้างอิง (Slate Tone) ไปยัง LS-P5 และข้อมูลเสียงของกล้องดิจิตอลของคุณเพื่อให้ตัดต่อได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้ OM Workspace จะสามารถสลับเสียงที่บันทึกบนกล้องและบน LS-P5 แทนกันได้อย่างง่ายดาย

  • LS-P5 ต้องเชื่อมต่อกับกล้องผ่านสายเชื่อมต่อเสียง

Test Tone สะดวกสำหรับการปรับระดับเสียงบันทึกของกล้อง

คุณสมบัตินี้สะดวกเมื่อใช้ LS-P5 ประสิทธิภาพสูงขนาดกะทัดรัดเป็นไมโครโฟนสำหรับการบันทึกวิดีโอ การตั้งระดับเสียงบันทึกเสียงของกล้องร่วมกับ Test Tone ที่ส่งโดย LS-P5 ช่วยให้บันทึกเสียงในระดับที่เหมาะสมที่สุดได้ง่าย


แทรกเสียงอื่นๆ ซ้อนเสียงและเพลงที่คุณบันทึกเพื่อสร้างสรรค์งานบันทึกที่ไม่เหมือนใคร

คุณสามารถตรวจสอบเสียงเครื่องดนตรีหรือเพลงอื่นๆ โดยใช้หูฟังขณะบันทึกและจัดลำดับการแสดงหรือเพลงต้นฉบับ เมื่อสนุกกับการใช้งานส่วนตัว คุณสามารถใช้ซีดีและเพลงอื่นๆ ที่มีขายทั่วไปมาทำเป็นคาราโอเกะได้ คุณยังสามารถบันทึกเสียงจอแจในเมือง เสียงรถไฟ เสียงนก ฯลฯ มาใช้ร่วมกับเสียงอื่นๆ ในการพากย์เสียงได้อีกด้วย ใช้เครื่องบันทึกเสียงเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเพลงและวิดีโอ

  • ภาพต่างๆ ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ภาพหน้าจอเป็นการรวมภาพ