การเชื่อมต่อ Bluetooth สะดวก

ฟังก์ชัน Bluetooth เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน เช่น การผลิตเพลงและวิดีโอ และการพูดคุยธุรกิจ


รีโมตคอนโทรลสำหรับสมาร์ทโฟน

คุณยังสามารถสั่งงานเครื่องบันทึกเสียงจากระยะไกล รวมถึงการควบคุมการบันทึกและการเปิดฟังโดยใช้แอปสมาร์ทโฟน DVR.Remote (iOS/Android) วาง LS-P5 ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดเสียงและควบคุมเครื่องจากสมาร์ทโฟนของคุณ ด้วยคุณลักษณะนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ LS-P5 เพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึก ใช้งานได้สะดวกในสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่การบันทึกการแสดงดนตรีไปจนถึงการประชุมทางธุรกิจ งานแถลงข่าว และการบันทึกเสียงนกในป่า คุณสามารถเริ่มและหยุดการบันทึกบน LS-P5 และปรับระดับเสียงบันทึกจากระยะไกลระหว่างการบันทึกได้ คุณยังสามารถเปิดฟังเสียงที่บันทึกไว้จากระยะไกลได้ โดยใช้ LS-P5 เป็นไมโครโฟนวางในตำแหน่งที่ต้องการ และฟังเสียงโดยใช้ลำโพงที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย ระยะการสื่อสารระหว่างแอป DVR.Remote และอุปกรณ์ ระยะการสื่อสาร: แนวเส้นสายตาประมาณ 10 เมตร* (สูงสุด)

  • ต้องกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและ LS-P5 หลังจากเชื่อมต่อครั้งแรก โทรศัพท์ของคุณจะตรวจจับและเชื่อมต่อกับ LS-P5 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด DVR.Remote หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับ LS-P5 อีกเครื่อง คุณสามารถจับคู่กับเครื่องบันทึกเสียงอื่นได้ (สามารถเชื่อมต่อ LS-P5 ได้เพียงเครื่องเดียวในเวลาเดียวกัน)
  • ระยะการสื่อสารเป็นเพียงค่าประมาณ ระยะการสื่อสารจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบข้าง

รีโมตคอนโทรลผ่าน Bluetooth DVR.Remote

นอกจากการบันทึกและเปิดฟังแล้ว คุณสามารถควบคุมการทำงานหลักของ LS-P5 จากระยะไกลผ่านแอปสมาร์ทโฟน ได้แก่ การตั้งค่าการบันทึก การแสดงรูปคลื่นระหว่างการบันทึก และการเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์

  • OS ที่รองรับ: iOS 12.0-15.4 / Android 8.0-12.0 รุ่นที่รองรับ: LS-P5

ดาวน์โหลดแอป

  • App Store
  • Google Play

การตรวจสอบสถานะการบันทึก

ขณะบันทึก คุณสามารถดูการตรวจสอบระดับเสียงบันทึก ระยะเวลาบันทึกที่ผ่านไป หน่วยความจำที่เหลืออยู่ (ระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยู่) และระดับเสียงบันทึกที่ตั้งไว้ในรายการ และยังแสดงระดับแบตเตอรี่ของ LS-P5 ด้วย คุณยังสามารถตรวจสอบการบันทึกผ่านหูฟัง Bluetooth เมื่อเชื่อมต่อกับ DVR.Remote ได้อีกด้วย


กำหนดการตั้งค่าการบันทึกจากระยะไกล

การตั้งค่าหลายอย่างบน LS-P5 เช่น ระดับเสียงบันทึก สามารถกำหนดค่าได้บนสมาร์ทโฟน

  • ปรับทิศทางของไมโครโฟนได้ง่ายด้วยปุ่มเลื่อน
  • การตั้งค่าระดับเสียงอัตโนมัติด้วยโหมด SMART, การบันทึกล่วงหน้าด้วยฟังก์ชัน Fn, การบันทึกแบบซิงค์เสียง ฯลฯ

ฟังก์ชันสะดวกสำหรับการเปิดฟัง

คุณสามารถเพิ่มดัชนี ทำเครื่องหมายที่ส่วนสำคัญหรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องการทบทวน


แก้ไขชื่อไฟล์และโฟลเดอร์

คุณสามารถใช้ DVR.Remote เพื่อตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ตามต้องการ มีชื่อที่ใช้บ่อยเพื่อให้คุณสามารถเลือกชื่อที่ดีที่สุดสำหรับโฟลเดอร์ คุณยังสามารถบันทึกชื่อที่ไม่ได้ตั้งล่วงหน้าได้อีกด้วย


การเชื่อมต่อหูฟังและลำโพงแบบไร้สาย

ด้วยหูฟัง Bluetooth คุณสามารถตรวจสอบเสียงแบบไร้สาย (ตรวจสอบ REC) ระหว่างการบันทึก และฟังเสียงที่บันทึกไว้หรือไฟล์เสียงที่นำเข้า

  • ไม่สามารถ “ตรวจสอบ REC” ผ่าน Bluetooth สำหรับการบันทึกเสียง 24 บิต
  • ภาพต่างๆ ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ภาพหน้าจอเป็นการรวมภาพ