การออกแบบ


ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ

 1. ไมโครโฟนตรงกลางในตัว
 2. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (ขวา)
 3. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (ขวา)
 4. ช่องต่อไมโครโฟน/รับสัญญาณเข้า
 5. ช่องต่อหูฟัง
 6. จอแสดงผล
 7. สวิตช์ POWER / HOLD
 8. ปุ่ม MENU / SCENE
 9. ปุ่ม F1
 10. ปุ่ม F2
 11. ปุ่ม STOP
 12. ไฟแสดง PEAK / ไฟแสดง LED
 13. ปุ่ม REC (บันทึก) / ไฟแสดงการบันทึก
 14. ปุ่ม OK
 15. ปุ่ม +
 16. ปุ่มย้อนกลับ
 17. ปุ่มไปข้างหน้า
 18. ปุ่ม -
 19. ปุ่ม ERASE
 20. ปุ่ม LIST
 21. ช่องใส่การ์ด microSD / ฝาปิดช่องใส่การ์ด microSD
 22. ลำโพงในตัว
 23. รูใส่ขาตั้ง
 24. ฝาปิดแบตเตอรี่
 25. ขั้วต่อ USB
 26. รูสายคล้อง