ฟังก์ชันต่างๆในการบันทึกเสียงเพื่อการใช้งานที่สะดวกและง่ายดาย

ไม่เพียงแค่บันทึกเสียงที่มีรายละเอียดและคุณภาพสูง แตยังมีฟังก์ชั่นต่างๆมากมายอยู่ในตัวเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด เพื่อให้การใช้งานที่สะดวกมากขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานในธุรกิจของคุณ


ฟังก์ชั่นซูมไมโครโฟนสำรับการบันทึกจากระยะไกล

ด้วยเทคโนโลยีการควบคุณคุณภาพและทิศทางในการบันทึกใหม่ล่าสุด สลับไปใช้โหมดปรับทิศทางของไมโครโฟน และเพิ่มกำลังในการบันทึกเพื่อให้สามารถรับเสียงที่ต้องการบันทึกได้ดียิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อย่างเช่นบันทึกเสียงการบรรยายทางวิชาการต่างๆ หรือบันทึกเสียงจากระยะไกล และนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับระดับทิศทางหรือองศาด้วยการใช้ปุ่ม "+" และ "-" โดยที่โหมดซูมไมโครโฟนใหม่นี้จะปรับระดับในการบันทึกให้สูงขึ้นตามระดับการซูม


โหมด Intelligent Auto ปรับค่าต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณโดยอัตโนมัติ

โหม Intelligent Auto จะปรับความไวของไมโครโฟน (sensitivity) ให้เหมาะสมตามระดับความดังของเสียงที่บันทึก เพื่อให้สามารถเปิดฟังได้สะดวกมากขึ้น เมื่อเสียงของผู้พูดดังมาก เครื่องบันทึกจะลดระดับการอินพุตเสียง (Input level), และสำหรับเสียงที่เบาเครื่องบันทึกจะเพิ่มระดับการอินพุตเสียง ด้วยวิธีนี้ ฟังก์ชั่นจะทำงานด้วยการตรวจจับระดับอินพุตของเสียงจริง พร้อมทั้งปรับระดับในการบันทึกไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้สามารถบันทึกด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด และให้แม้กระทังระดับความดังของเสียง

  • เมื่อระดับเสียงต่ำ Sensitivity จะเพิ่มขึ้น
  • เมื่อระดับเสียงสูง Sensitivity จะลดลง
  • รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ภาพของหน้าจอเป็นภาพที่มีการจัดทำขึ้น