ข้อมูลจำเพาะ


เครื่องบันทึกเสียง

การบันทึกหลายๆ แทร็คพร้อมกัน โหมด Recorder: 2
โหมด Multitrack: 2
การบันทึกหลายๆ แทร็คพร้อมกัน โหมด Recorder: 2
โหมด Multi Recorder: 8
ขนาดไฟล์ในการบันทึกสูงสุด รูปแบบ Linear PCM: 2GB
รูปแบบ MP3: 4GB

รูปแบบการบันทึก

รูปแบบ Linear PCM 96.0kHz/24bit, 96.0kHz/16bit
88.2kHz/24bit, 88.2kHz/16bit
48.0kHz/24bit, 48.0kHz/16bit
44.1kHz/24bit, 44.1kHz/16bit
44.1kHz/mono
รูปแบบ MP3 320kbps
256kbps
128kbps
64kbps (mono)

สื่อบันทึกภาพ

หน่วยความจำภายใน 4GB
SD การ์ด SD การ์ด (512MB - 2GB)
SDHC การ์ด (4GB - 32GB)
SDXC การ์ด (32GB - 64GB)

ฟังก์ชั่นการเคาะเสียง

แหล่งเสียงเคาะ 2
Odd meter 1/1, 1/4 ถึง 8/4, 6/8
Tempo 40 - 208 BPM

Tuner

ประเภทของ Tuner Calibration, Chromatic, Guitar, Bass
ระยะการคาลิเบลต 435Hz ถึง 445Hz (ปรับได้ทีละ 1Hz steps)

ชนิดข้อมูล

รูปแบบ Linear PCM (WAV) อัตราบิต Quantization: 16/24-bit
Sampling frequency: 44.1/48.0/88.2/96.0kHz
รูปแบบ MP3 Bit rate: 320/256/128/64kbps
Sampling frequency: 44.1kHz

การประมวลผลสัญญาณ

[AD/DA conversion] 16/24bit, 44.1/48.0/88.2/96.0kHz

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอ LCD สี ขนาด 2 นิ้ว

สัญญาณขาเข้า

ไมโครโฟนในตัว ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง
ช่องรับสัญญาณ MIC/LINE ช่องต่อไมโครโฟน Mini stereo phone jack
MIC : ความต้านทานกระแสไฟฟ้าอินพุต10kΩ
LINE : ความต้านทานกระแสไฟฟ้าอินพุต 12.5kΩ

ช่องต่อ XLR/ช่องต่อโทรศัพท์บ้านที่เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน

ช่องต่อ XLR (balanced input)
ช่องต่อคอมโบ้โทรศัพท์บ้านทั่วไป (unbalanced input) ช่องต่อ
XLR: ความต้านทานกระแสไฟฟ้าอินพุต 10kΩ
ช่องต่อโทรศัพท์: ความต้านทานกระแสไฟฟ้าอินพุต 10kΩ

การส่งสัญญาณออก

ช่องต่อ EAR 3.5 มม., ความต้านทาน 8Ω หรือมากกว่า
10mW+10mW (เมื่อ 16Ω load)
ลำโพงในตัว ลำโพงไดนามิกในตัว 28 มม. 430mW (8Ω)

ระบบไฟ Phantom power

48V, 24V และ OFF; ช่องซ้าย/ขวา: ทั้งหมด 20mA หรือน้อยกว่า

USB

การทำงานโดยใช้ USB2.0 High Speed mass storage, การเชื่อมต่อระบบเสียง

การใช้กระแสไฟฟ้า

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนของ Olympus (LI-50B)
กระแสไฟฟ้าจากภายนอก: อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (A514) (5V DC)

ขนาดภายนอก

159.0 x 70.0 x 33.5 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมาขนาดใหญ่สุด)

น้ำหนัก

280 กรัม (รวมแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน)

ระดับสัญญาณเสียงอ้างอิง

แหล่งสัญญาณอินพุต Gain ของไมโครโฟน ค่าระดับ
ไมโครโฟนในตัว HI 74dBSPL
MID 94dBSPL
LOW 114dBSPL
MIC HI -58dBV
MID -47dBV
LOW -27dBV
LINE - -6dBV
XLR (balanced input) HI -58dBu
LOW -38dBu
โทรศัพท์บ้านทั่วไป (unbalanced input) - -32dBu

การตอบสนองความถี่

เมื่อบันทึก/เล่น (เมื่อบันทึกผ่านทางช่องรับสัญญาณขาเข้า MIC/LINE/PHONE/XLR)
  โหมดการบันทึก การตอบสนองความถี่
รูปแบบ Linear PCM 96.0 kHz/24bit 20Hz - 44kHz
96.0 kHz/16bit 20Hz - 44kHz
88.2 kHz/24bit 20Hz - 40kHz
88.2 kHz/16bit 20Hz - 40kHz
48.0 kHz/24bit 20Hz - 23kHz
48.0 kHz/16bit 20Hz - 23kHz
44.1 kHz/24bit 20Hz - 21kHz
44.1 kHz/16bit 20Hz - 21kHz
44.1 kHz/mono 20Hz - 21kHz
รูปแบบ MP3 320 kbps 50Hz - 20kHz
256 kbps 50Hz - 20kHz
128 kbps 50Hz - 17kHz
64 kbps (mono) 50Hz - 8kHz

เมื่อบันทึกโดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว

รูปแบบ Linear PCM 20Hz - 20kHz
  • ค่าจำกัดสูงสุดของการตอบสนองความถี่ ขึ้นอยู่กับโหมดการบันทึกเมื่อบันทึกในรูปแบบ MP3 (โปรดดูตารางข้างต้น)

ระยะเวลาการบันทึกโดยประมาณ

รูปแบบ Linear PCM

โหมดการบันทึก หน่วยความจำในตัว (4GB) SD การ์ด
8GB 16GB 32GB 64GB
96kHz24bit ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที ประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที ประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที ประมาณ 14 ชั่วโมง55 นาที ประมาณ 30 ชั่วโมง
96kHz16bit ประมาณ 2 ชั่วโมง15 นาที ประมาณ 5 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 10 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 45 ชั่วโมง
88.2kHz24bit ประมาณ 1 ชั่วโมง40 นาที ประมาณ 4 ชั่วโมง ประมาณ 7 ชั่วโมง45 นาที ประมาณ 16 ชั่วโมง ประมาณ 32 ชั่วโมง30 นาที
88.2kHz16bit ประมาณ 2 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 6 ชั่วโมง ประมาณ 11 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 24 ชั่วโมง ประมาณ 49 ชั่วโมง
48kHz24bit ประมาณ 3 ชั่วโมง ประมาณ 7 ชั่วโมง15 นาที ประมาณ 14 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ. 29 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 60 ชั่วโมง
48kHz16bit ประมาณ 4 ชั่วโมง45 นาที ประมาณ 11 ชั่วโมง ประมาณ 21 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 44 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 90 ชั่วโมง
44.1kHz24bit ประมาณ 3 ชั่วโมง15 นาที ประมาณ 8 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 32 ชั่วโมง ประมาณ 65 ชั่วโมง
44.1kHz16bit ประมาณ 5 ชั่วโมง ประมาณ 12 ชั่วโมง ประมาณ 23 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 48 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 98 ชั่วโมง
44.1kHzmono ประมาณ 10 ชั่วโมง ประมาณ 24 ชั่วโมง ประมาณ 47 ชั่วโมง ประมาณ 97 ชั่วโมง ประมาณ 196 ชั่วโมง

รูปแบบ MP3

โหมดการบันทึก หน่วยความจำในตัว (4GB) SD การ์ด
8GB 16GB 32GB 64GB
320 kbps ประมาณ 22 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 53 ชั่วโมง ประมาณ 104 ชั่วโมง ประมาณ 214 ชั่วโมง ประมาณ 432 ชั่วโมง
256 kbps ประมาณ 28 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 66 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 130 ชั่วโมง ประมาณ 268 ชั่วโมง ประมาณ 540 ชั่วโมง
128 kbps ประมาณ 57 ชั่วโมง ประมาณ 133 ชั่วโมง ประมาณ 261 ชั่วโมง ประมาณ 537 ชั่วโมง ประมาณ 1081 ชั่วโมง
64 kbps (mono) ประมาณ 114 ชั่วโมง ประมาณ 267 ชั่วโมง ประมาณ 522 ชั่วโมง ประมาณ 1074 ชั่วโมง ประมาณ 2163 ชั่วโมง
  • ค่าที่แสดงข้างต้นใช้เป็นเพียงค่าที่แนะนำโดยประมาณเท่านั้น
  • ระยะเวลาการบันทึกจริงอาจน้อยกว่าข้างต้นเมื่อมีการบันทึกอย่างสั้นซ้ำๆ (ใช้ระยะเวลาการบันทึกที่เป็นไปได้ และระยะเวลาการบันทึกที่ผ่านไปแล้วที่แสดงเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น)
  • ระยะเวลาการบันทึกที่เป็นไปได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน่วยความจำที่ยังว่างอยู่ของแต่ละ SD การ์ด
  • เมื่อจำนวนบิต และอัตราบิตต่ำ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากระยะเวลาการบันทึกจะแตกต่างไปค่อนข้างมาก

ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่โดยประมาณ

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้: (รูปแบบ Linear PCM)

โหมดการบันทึก เมื่อบันทึกโดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว เมื่อเล่นผ่านเฮดโฟน
96kHz24bit ประมาณ 9 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 12 ชั่วโมง30 นาที
96kHz16bit ประมาณ 11 ชั่วโมง ประมาณ 12 ชั่วโมง30 นาที
88.2kHz24bit ประมาณ 10 ชั่วโมง ประมาณ 13 ชั่วโมง30 นาที
88.2kHz16bit ประมาณ 11 ชั่วโมง15 นาที ประมาณ 14 ชั่วโมง
48kHz24bit ประมาณ 11 ชั่วโมง ประมาณ 14 ชั่วโมง
48kHz16bit ประมาณ 12 ชั่วโมง15 นาที ประมาณ 14 ชั่วโมง15 นาที
44.1kHz24bit ประมาณ 11 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 15 ชั่วโมง45 นาที
44.1kHz16bit ประมาณ 12 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 16 ชั่วโมง15 นาที
44.1kHzmono ประมาณ 12 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 17 ชั่วโมง30 นาที

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้: (รูปแบบ MP3)

โหมดการบันทึก เมื่อบันทึกโดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว เมื่อเล่นผ่านเฮดโฟน
320 kbps ประมาณ 11 ชั่วโมง15 นาที ประมาณ 15 ชั่วโมง
256 kbps ประมาณ 11 ชั่วโมง30 นาที ประมาณ 15 ชั่วโมง30 นาที
128 kbps ประมาณ 11 ชั่วโมง45 นาที ประมาณ 16 ชั่วโมง15 นาที
64 kbps (mono) ประมาณ 12 ชั่วโมง30 นาที v 16 ชั่วโมง15 นาที
  • ค่าที่แสดงข้างต้นใช้เป็นเพียงค่าที่แนะนำโดยประมาณเท่านั้น
  • ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ถูกทดสอบตามวิธีการทดสอบของโอลิมปัส ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปตามสภาวะการใช้งาน
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า