บันทึกเสียงด้วยคุณภาพสูง

ระบบ 3-Microphone “TRESMIC” ใน DM-720 ให้การบันทึกเสียงที่มีคุณภาพสูง และนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มประสิทิภาพและคุณภาพในการบันทึกเสียงให้ดียิ่งขึ้น


“TRESMIC” ระบบสามไมโครโฟนสำหรับการทึกเสียงที่เป็นเลิศ

DM-720 สามารถบันทึกด้วยอัตรา S/N ที่สูง ด้วยการออกแบบไมโครโฟนที่มีสัญญาณรบกวนต่ำ (Low-noise Microphone Design) ไม่โครโฟนสเตอริโอหันออกทำมุม 90° เพื่อการบันทึกเสียงได้อย่างสมจริงเป้นธรรมชาติ ในขณะที่ไม่โครไฟนที่อยู่ตรงกลางทำหน้าที่ชดเชยช่วงของเสียงที่มีระดับต่ำ ด้วยการเพิ่มขนาดของช่องรับสัญญาณจากภายนอก และตรวจจับเสียงทั้งด้านหน้าและหลัง ผลของเฟสที่ต่างกันสามารถใช้เพิ่มคุณลักษณะเฉพาะให้กับ Directioon Microphoone เมื่อเปิดไมโครโฟนรอบทิศทางที่อยู่ตรงกลาง จะสามารถบันทึกเสียงที่มีระดับความถี่ตั้งแต่ 20Hz ถึง 20kHz (เมื่อระดับความถี่ 60Hz ถึง 20kHz ถูกปิด) เพื่อชดเชยช่วงของเสียงที่มีระดับที่ต่ำ

  • ระบบ “TRESMIC” Three-microphone สำหรับการทึกเสียงที่เป็นเลิศ
  • ลักษณะความถี่

บันทึกจากระยะไกลด้วยการซูมไมโครโฟน

ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพทิศทางของเสียงใหม่ล่าสุด สลับไปใช้โหมด Directional microphone ซึ่งจะบันทึกตัดเสียงที่อยู่ใกล้ให้สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง เช่นการฟังบรรยาย หรือบันทึกจากระยะที่อยู่ใกล คุณสามารถปรับทิศทางการทำงานของไมโครโฟนด้วยปุ่ม "-" และ "+" ซึ่งโหมดซูมไมโครโฟนใหม่นี้จะปรับระดับการบันทึกให้สูงขึ้นตามระดับการซูมด้วย


เครื่องบันทึกเสียงขนาดกะทัดรัดพร้อมระบบบันทึกแบบ Linear PCM 48kHz/16 bit

สร้างการบันทึกที่มีคุณภาพสูงด้วยการใช้ฟอร์แมต Linear PCM ด้วยความถี่ 48 kHz ในรูปแบบ Linear PCM นี้เหนือกว่าคุณภาพของ CD-Audio ที่ความถี่ 44.1kHz/16 bit ซึ่งเพียงพอและเกินกว่าความต้องการสำหรับใช้งานในบริษัทหรือธุรกิจ และมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ใช้งานเครื่องบันทึกเสียง เป็นงานอดิเรก หรือดนตรี เพราะให้เสียงที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไปสร้างเป็น CD ส่วนตัวได้ง่าย


ปรับระดับความไวหรือ Sensitivity โดยอัตโนมัติด้วยโหมด Intelligent Auto

โหม Intelligent Auto จะปรับความไวของไมโครโฟน (sensitivity) ให้เหมาะสมตามระดับความดังของเสียงที่บันทึก เพื่อให้สามารถเปิดฟังได้สะดวกมากขึ้น เมื่อเสียงของผู้พูดดังมาก เครื่องบันทึกจะลดระดับการอินพุตเสียง (Input level), และสำหรับเสียงที่เบาเครื่องบันทึกจะเพิ่มระดับการอินพุตเสียง ด้วยวิธีนี้ ฟังก์ชั่นจะทำงานด้วยการตรวจจับระดับอินพุตของเสียงจริง พร้อมทั้งปรับระดับในการบันทึกไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้สามารถบันทึกด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด และให้แม้กระทังระดับความดังของเสียง

  • เมื่อระดับเสียงต่ำ Sensitivity จะเพิ่มขึ้น
  • เมื่อระดับเสียงสูง Sensitivity จะลดลง

Low-cut filter สำหรับลดเสียงรบกวนจากภายนอก

ในขณะที่บันทึก Low-cut filter จะทำการตัดเสียงที่มีความถี่ตั้งแต่ 300 Hz ลงมาในขั้นตอนการบันทึก โดยทั่วไปแล้วเสียงที่มีความถี่ประมาณนี้ได้แก่ เสียงจากเครื่องปรับอากาศ เสียงพัดลมของโปรเจกเตอร์ และแม้กระทั้งเสียงลมด้านนอกอาคาร ดังนั้นด้วยการตัดเสียงรบกวนความถี่ต่ำในระหว่างที่บันทึก คุณจึงสามาถบันทึกเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ และปราศจากเสียงรบกวนและไม่มีความผิดเพี้ยน

  • รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ภาพของหน้าจอเป็นภาพที่มีการจัดทำขึ้น